Oferty Pracy

Oferta pracy z dnia 24-05-2023

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO na terenie powiatów: świeckiego, chełmińskiego i tucholskiego przez:

 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii (po 2 roku kształcenia)  
 • Psychoterapeutów, lub osoby ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty
 • Psycholog
 • Asystent Zdrowienia

Oferta pracy z dnia 24-05-2023

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu poszukuje kandydatów do pracy w CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO na terenie powiatów: świeckiego, chełmińskiego i tucholskiego na stanowiska:

 • Lekarz specjalista psychiatrii lub w trakcie specjalizacji (po 2 roku kształcenia)
 • Psychoterapeuta, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty
 • Psycholog
 •  Asystent zdrowienia

Ogłoszenie z dnia 24-04-2023

Nadwiślańskie Centrum Zdrowia Psychicznego EMPATIA obejmujących opieką mieszkańców powiatów: chełmińskiego, świeckiego i tucholskiego w związku z dynamicznym rozwojem, ogłasza nabór na następujące stanowiska pracy:

 • lekarz specjalista psychiatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii ,miejsce świadczenia pracy Tuchola,
 • psycholog, miejsce świadczenia pracy Tuchola,
 • pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, miejsce świadczenia pracy Tuchola,
 • pracownik socjalny z kwalifikacjami określonymi w ustawie o pomocy społecznej ,miejsce świadczenia pracy Tuchola
 • asystent zdrowienia z certyfikatem uzyskanym poprzez odbycie szkolenia w instytucji objętej projektem europejskim EX-IN „Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie”, miejsce świadczenia pracy Tuchola, Chełmno, Świecie,
 • terapeuta środowiskowy z certyfikatem ukończenia szkolenia z zakresu terapii środowiskowej określonym w zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia ramowym programie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej, miejsce świadczenia pracy Tuchola,
 • Koordynator punktu Zgłoszeniowo - Koordynacyjnego w Tucholi, wymagania: co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku związanym z koordynowaniem pracą zespołu.

Ogłoszenie z dnia 07-04-2023

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18, 86- 100 Świecie ogłasza konkurs na stanowiska:

 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego I/IC
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego II/IIC
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego IIIA/IIIAC
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego IIIB/IIIBC
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego IV/IVC
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego V
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego XIB/XIBC
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Psychiatrii Sądowej o Podstawowym  Stopniu Zabezpieczenia - IXA 
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia - IXB  
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia - IXC 
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Psychiatrycznego i Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia X/XA
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych- XIA 
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym  Zabezpieczeniu dla Dorosłych – XIII
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych - XIV
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży VII
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu XVI

Oferta z dnia 20.12.2022r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowiskach:

 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala lub / i w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego,
 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,
 • Specjalista Psychoterapeuta lub w trakcie specjalizacji – praca w oddziałach  szpitala lub / i w Centrum Zdrowia Psychicznego,
 • Psycholog (z udokumentowanym doświadczeniem w pracy klinicznej) – praca w oddziałach szpitala.

Ogłoszenie z dnia 14-12-2022

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowiskach:

 • Koordynatora Oddziału Psychiatrycznego  IV / IVC
 • Koordynatora Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych XIA - lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w leczeniu alkoholowych zespołów abstynencyjnych
 • Lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w oddziałach szpitala lub/i w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
 • Lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w ramach dyżurów lekarskich
 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii - praca w oddziałach szpitala lub/i w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego
 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii -  praca w ramach dyżurów lekarskich.

Strony