Oferta pracy z dnia 24-05-2023

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu poszukuje kandydatów do pracy w CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO na terenie powiatów: świeckiego, chełmińskiego i tucholskiego na stanowiska:

  • Lekarz specjalista psychiatrii lub w trakcie specjalizacji (po 2 roku kształcenia)
  • Psychoterapeuta, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty
  • Psycholog
  •  Asystent zdrowienia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV i list motywacyjny,
  • Dyplom ukończonych studiów wyższych, certyfikat  lub świadectwo ,prawo wykonywania zawodu
    - Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w sekretariacie Szpitala do dnia 06.06.2023r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin wykonywania pracy od dnia 01.07.2023r. lub termin i inna forma umowy do uzgodnienia.
Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 52 33 08 302/ 363.
Pracodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.