Oddział dzienny

Oddział dzienny to jedna z form poza szpitalnej opieki nad pacjentem, która stanowi pewien łącznik między hospitalizacją w szpitalu a okresem kiedy pacjent próbuje wrócić do życia sprzed choroby.

W chwili obecnej dysponujemy 12 miejscami. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Pacjent ma zapewniony jeden posiłek w ciągu dnia. Zgodnie z wytycznymi NFZ maksymalny czas uczestnictwa wynosi 3 miesiące i uzależniony jest od poprawy samopoczucia pacjenta, jego funkcjonowania indywidualnego i społecznego. Przyjęcie wymaga wstępnej konsultacji i kwalifikacji przez lekarza Nadwiślańskiego Centrum Zdrowia Psychicznego „EMPATIA”.

W skład proponowanej terapii wchodzą między innymi: psychorysunek, psychoedukacja z elementami treningu umiejętności społecznych, muzykoterapia, ergoterapia, trening funkcji poznawczych i metapoznawczych, warsztaty psychologiczne, trening samoobsługi, terapia ruchem, arteterapia, biblioterapia i filmoterapia.

Numer telefonu 508 802 075.