Pracownia RTG

Pracownia RTG istnieje już od ponad 40 lat. W pracowni RTG prowadzona jest działalność związana z zastosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostyki medycznej (zdjęć RTG). Zdjęcie RTG jest podstawową metodą diagnostyki obrazowej pozwalającą postawić wstępne rozpoznanie. W Pracowni zainstalowany jest aparat ogólnodiagnostyczny RTG AGFA DX-400 (rok produkcji 2015), oprogramowanie do diagnostyki obrazowej, komputerowa stacja opisowa, skaner. Pracownia rentgenowska wyposażona jest w środki zapewniające ochronę przed promieniowaniem X.

Badanie wykonujemy bez uprzedniej rejestracji pacjenta.

Badania wykonywane są na podstawie skierowania z poradni, które mają podpisaną umowę z naszym szpitalem. Od lutego 2021 r. będziemy wykonywać badania pełnopłatne, zdjęcia kości długich i wad postawy, na podstawie skierowania.

Rodzaje wykonywanych badań RTG w naszej pracowni:

  • kości czaszki,
  • kręgosłupa,
  • miednicy,
  • klatki piersiowej,
  • kończyn,
  • stawów rąk i nóg.

Badania RTG wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:25 – 16:00 (52 33 08 358)

Pracownia RTG jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.