Leczenie uzależnień

Koordynator: lek. Daria Kosińska-Kwaśna
specjalista psychiatra

p. o. Pielęgniarka oddziałowa: mgr Jolanta Tadrowska-Woźniakowska
mgr pielęgniarstwa

Asystent: lek. Oskar Okuniewski
lekarz rezydent

Psychoterapeuta Terapii Uzależnień: mgr Irena Kwirant
specjalista psychoterapii uzależnień

Dane kontaktowe:
Pielęgniarki: 52 33 08 320
Koordynator: 52 33 08 340
Lekarze: 52 33 08 385
Telefon do pacjentów Oddziału: 517 846 921
Adres e-mail: oddzial11a@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

OLAZA XI A jest oddziałem koedukacyjnym posiadającym 29 łóżek w 7 salach, w tym 1 salę obserwacyjną , 4 sale czteroosobowe, 1 salę trzyosobową i 1 salę sześcioosobową.

Do OLAZA przyjmujemy pacjentów:

 • z zespołem abstynencyjnym niepowikłanym,
 • z zespołem abstynencyjnym z drgawkami,
 • z zespołem abstynencyjnym z majaczeniem, bez drgawek,
 • z zespołem abstynencyjnym z majaczeniem i drgawkami.

Działanie OLAZA reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu. Rozporządzenie to określa zadania OLAZA jako udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych mających na celu motywowanie pacjentów do podjęcia psychoterapii uzależnienia.

Detoksykacja prowadzona na OLAZA obejmuje szereg procedur medycznych służących leczeniu alkoholowych zespołów abstynencyjnych.

Celem detoksykacji jest więc:

 • przerwanie picia,
 • złagodzenie przykrych objawów fizycznych i psychicznych występujących po zaprzestaniu picia,
 • diagnoza i leczenie powikłań somatycznych wynikających z picia,
 • dokładna diagnoza różnicowa , która ma wyeliminować podłoże zaburzeń inne niż odstawienne,
 • motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego i umożliwienie kontynuowania terapii lub, jeśli nie jest to możliwe, krótka interwencja w celu zmiany stylu picia.

Postępowanie w alkoholowych zespołach abstynencyjnych zależy od nasilenia objawów, a warunkiem skutecznej i bezpiecznej detoksykacji są przeprowadzone równolegle psychofarmakologia i leczenie towarzyszących chorób somatycznych.

Ordynator: lek. Sławomir Biedrzycki
specjalista psychiatrii
pediatra

Asystent: lek. Urszula Szulc
specjalista psychiatria

Pielęgniarka oddziałowa: mgr. Joanna Kawecka
specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

Terapeuta: mgr Krzysztof Brzozowski
specjalista terapii uzależnień

Dane kontaktowe
Ustalanie terminu przyjęcia do oddziału: 52 33 08 356
Pielęgniarki: 52 33 08 324
Ordynator / Lekarze / Pielęgniarka Oddziałowa: 52 33 08 344
Psycholog / Terapeuta: 52 33 08 309
Adres e-mail: oddzial14@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

Oddział dysponuje 14 łóżkami rozmieszczonymi w salach 2 i 3 osobowych. Przyjmuje kobiety i mężczyzn (koedukacja) po ukończeniu 18 r. ż. Posiada salę do terapii grupowej oraz salę rekreacyjną. Przyjęcia do oddziału odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu leczenia. W oddziale prowadzone jest leczenie zespołów abstynencyjnych u chorych używających substancje psychoaktywne. Leczymy osoby uzależnione od opiatów (heroina, morfina, metadon, fentanyl, oxycodon, kodeina, tramal) amfetaminy, THC, BDZ, NSP - „dopalaczy”, tabletek nasennych i innych psychostymulantów. 

W terapii detoksykacyjnej stosujemy intensywne leczenie farmakologiczne (levometadon, metadon, buprenorfina). Prowadzimy diagnostykę i leczenie towarzyszących chorób psychicznych i somatycznych. Indywidualnie u każdego pacjenta ustalamy optymalną formę leczenia uzależnienia po detoksykacji. Kwalifikujemy i wdrażamy leczenie u przyszłych uczestników Programów Substytucyjnych. Włączamy leczenie awersyjne – tzw. „blokery” (naltrexon). 

Od poniedziałku do piątku odbywają się indywidualne konsultacje z psychologiem oraz specjalistą terapii uzależnień. Pacjenci biorą również udział w grupowych zajęciach terapeutycznych, jeżeli stan ogólny i psychiczny na to pozwala. Program psychoedukacyjny realizowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 11.00. Zajęcia prowadzone są w duchu dialogu motywującego.

W trakcie hospitalizacji każdy pacjent otrzymuje precyzyjne wskazówki dotyczące możliwości kontynuacji leczenia. Kadra oddziału pomaga w wyborze najlepszej formy terapii, oraz umożliwia kontakt telefoniczny z placówkami terapeutycznymi (OLU). Pacjenci otrzymują skierowanie do konkretnej placówki leczenia odwykowego. Za każdym razem dokładamy wszelkich starań, by pacjent miał możliwość podjęcia terapii bezpośrednio po wypisie z oddziału detoksykacyjnego.

Kierownik oddziału: mgr Łucja Boguń
specjalista psychoterapii uzależnień

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Lidia Buklewska
specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

St. Asystent:;lek. Jarosław Racinowski
specjalista psychiatrii

Terapeuci:

 • Wioleta Duziak - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Katarzyna Grabska - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Anna Grycewicz-Słomska - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Krystyna Kuziemska - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Adrianna Gwizdała - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Justyna Błędowska - certyfikowany instruktor terapii uzależnień
 • Marcin Wołoszyn - instruktor terapii uzależnień w procesie certyfikacji
 • Joanna Żukowska - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Dane kontaktowe:
Kierownik: 52-33 08 347
Pielęgniarki / Lekarz: 52 33 08 327
Terapeuci uzależnień (II piętro): 52 33 08 329
Terapeuci (poddasze): 667 294 074

Telefon do pacjentów Oddziału: 517 847 052
Od pn-pt od godz 14.30 - 21.00
nd. od godz. 9.00 - 21.00
Adres e-mail: oddzial16@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

Oddział Terapii Uzależnień XVI jest oddziałem koedukacyjnym, dysponującym 60 łóżkami. Przyjęcia odbywają się w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach od 7.30 - 11.00. W celu odbycia rozmowy o przyjęcie należy zgłosić się Do Poradni Leczenia Uzależnień na terenie tutejszego Szpitala. W razie braku miejsc wyznaczany jest jak najszybszy termin przyjęcia. Przy przyjęciu wymagana jest zgoda na proponowaną formę leczenia oraz przynajmniej tygodniowa abstynencja. W razie konieczności pacjent jest początkowo kierowany przez lekarza oddziału na Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.

Świadczenia. zdrowotne udzielane są osobom z rozpoznaniami:

 • uzależnienia od alkoholu,
 • uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • uzależnienia od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi,
 • uzależnienia od alkoholu i zaburzeniami nawyków i popędów (np.hazard).

W Oddziale prowadzona jest. 8 tygodniowa psychoterapia uzależnień zgodna ze standardami PARPA.

 • diagnoza nozologiczna i problemowa,
 • terapia grupowa ( w pierwszym tygodniu pobytu udział w grupie wstępnej, następnie zajęcia grupy zadaniowej wg. Osobistego Programu Terapii pacjenta i zajęcia psychoedukacyjne - m.in. trening zapobiegania nawrotom choroby, TAZA),
 • terapia indywidualna,
 • społeczność terapeutyczna,
 • badania i konsultacje psychiatryczne,
 • konsultacja psychologiczna,
 • spotkania konsultacyjno - edukacyjne dla rodzin (1x w miesiącu).

Oddział dysponuje 4 salami terapeutycznymi. Ponadto dysponujemy siłownią, stołem do tenisa stołowego, biblioteką z książkami o tematyce uzależnień. W oddziale odbywają się zajęcia profilaktyczne dla pacjentów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. W wyznaczonym czasie pacjenci mogą korzystać z gier planszowych.

Zespół terapeutyczny pracuje pod stałą superwizją - od kilku lat superwizorem Oddziału jest Pani Elżbieta Rachowska.

Po skończonej terapii jesteśmy otwarci na utrzymywanie dalszego kontaktu z absolwentami Oddziału, w związku z czym zapraszamy raz w miesiącu (sobota) na spotkanie monitorujące przebieg trzeźwości. Kolejne terminy Zjazdów Miesięcznych umieszczane są w zakładce - aktualności. Współpracujemy z wieloma Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzięki którym raz w roku organizujemy Dzień Trzeźwości, w którym uczestniczą byli i obecni pacjenci Oddziału wraz z rodzinami i sympatycy ruchu trzeźwościowego. Współpracujemy także ze wspólnotami AA i AN - w Oddziale odbywają się mitingi, na które przyjeżdżają osoby trzeźwiejące. Oddział. korzysta z całego zaplecza diagnostycznego szpitala - labolatoryjnego i diagnostyki obrazowej. Nasz zespół terapeutów, lekarza, psychologa, pielęgniarek i sekretarki medycznej zapewnia wysoką jakość usług oraz profesjonalną opiekę.