BIOFEEDBACK

Biofeedback (ang. biologiczne sprzężenie zwrotne) to metoda wykorzystywana m. in. w psychologii, medycynie, sporcie i biznesie. Udowodniono, że ta metoda zwiększa możliwości umysłu: poprawia zdolności zapamiętywania, koncentrację uwagi, szybkość i kreatywność myślenia, podwyższa samoocenę, równocześnie uczy relaksu, niweluje stres, lęki oraz napięcie. Jest to metoda całkowicie bezpieczna, bezinwazyjna.

Istotą procedury jest modelowanie aktywności ludzkiego mózgu w oparciu o graficzny zapis generowanych fal elektrycznych wykorzystujących informację zwrotną. Zapis rytmu fal stanowi dowód, że mózg wykonuje określoną czynność. Czynność ta, spontaniczna czy prowokowana, wynika z aktywności kory mózgu. Jej zapis rejestruje aparat EEG, specjalne oprogramowanie oraz algorytm QEEG, które umożliwią prezentację graficzną fal mózgowych. Każda półkula koduje w odmienny sposób–lewa odpowiada za myślenie logiczne, analityczne i procesy werbalne, prawa za myślenie syntetyczne i wyobraźnię przestrzenną. Prawidłowa synchronizacja między półkulowa dowodzi występowania dwóch fal, w dwóch częściach kory mózgowej i osiągania zbliżonego natężenia w podobnym czasie.

W czasie treningu widzimy w zrozumiałej i prostej formie pracę mózgu, uczymy się ją rozumieć i w efekcie kontrolować (świadomie i nieświadomie). Informacja o pracy mózgu jest przedstawiana jako sprzężenie zwrotne pod formą prostej wideo-planszy. Świadome wpływanie na elementy wideo-planszy sposobem myślenia (bez myszki i klawiatury, zmiany dokonywane są poprzez wpływ fal mózgowych na elektrody umieszczone na głowie) wpływa na zmianę aktywności mózgowej.

 

EEG - biofeedback uczy nas jak prawidłowo wykorzystywać cały potencjał mózgu!

 

Wskazania do udziału w treningach BIOFEEDBACK

 1. Przy problemach z uczeniem, polepszenie pamięci
 2. Problemy z mową, dysleksja, dyskalkulia
 3. Jąkanie, tiki, agresja
 4. Autyzm, Asperger, ADHD, ADD
 5. W celu zwiększenia rezultatów w sporcie
 6. Zmniejszenie poziomów stresu
 7. Zwiększenie motywacji do działania
 8. Przy leczeniu depresji i fobii
 9. Zmniejszenie bólów głowy, regulacja cyklu snu

 

Sesje BIOFEEDBACK (BFB) odbywają się w pracowni EEG Szpitala. Konsultacji w sprawie zasadności udziału w sesjach BFB udzielają lekarze i psycholodzy pracujący w poradniach specjalistycznych Szpitala. Dla pacjentów Szpitala usługa jest bezpłatna. Dla osób nie będących aktualnie pacjentami Szpitala sesje BFB są odpłatne:

 • pojedyncza sesja 1xBFB to koszt 50 pln,
 • pakiet 5xBFB, koszt 220 pln,
 • pakiet 10xBFB koszt 400 pln.

Rejestracja terminów pod nr tel. 52 3308358