Psychiatria sądowa

Koordynator oddziału:  dr n.med. Justyna Sipowicz
specjalista psychiatra

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Marlena Kwiatkowska
specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

Starszy asystent: lek. Agnieszka Racinowska
specjalista psychiatra

Starszy asystent: lek. Sonia Łazarz
specjalista psychiatra

Starszy asystent psycholog: mgr Beata Łazarz
specjalista psycholog, psycholog kliniczny

Terapeuta uzależnień: mgr Bogna Kotulak
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Asystent psychoterapeuta: mgr Agata Kowalczyk
specjalista psycholog kliniczny

Instruktor Terapi Zajęciowej: Ewelina Kaszubowska

Sekretarka medyczna: Edyta Kulczyk

Dane kontaktowe
Pielęgniarki: 52 33 08 317
Ordynator / Lekarze: 52 33 08 337
Telefon do pacjentów Oddziału: 503 766 559
Adres e-mail: oddzial9a@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

Oddziałem kieruje specjalista psychiatrii Justyna Sipowicz z Pielęgniarką Oddziałową Marleną Kwiatkowską.

Oddział psychiatryczny o podstawowym stopniu zabezpieczenia

Informacje ogólne:
Lokalizacja: parter, pawilon IXA.
Liczba łóżek: oddział dysponuje 30 łóżkami w 8 salach, sale 3-6 osobowe.
Liczba łóżek intensywnego nadzoru: wydzielony odcinek obserwacyjny, 2 sale z 3 łóżkami. Oddział korztsta z całego zaplecza diagnostycznego szpitala oraz diagnostyki obrazowej. W miarę potrzeby zapewnione są konsultacje z innymi specjalistami.

Wymagania dotyczące przyjęć: oddział całodobowy, przyjmuje pacjentów na podstawie orzeczenia sądów.

Udogodnienia dla pacjentów:

Taras z bezpośrednim dostępem do parku, świetlica, telewizor, automat telefoniczny (możliwość bezpłatnych połączeń telefonicznych), stół do tenisa, minibilard, piłkarzyki, możliwość dokonania codziennych zakupów, możliwość korzystania z internetu.

W oddziale realizujemy nasze zadania w procesie diagnostycznym poprzez:

 • badania lekarskie,
 • badania psychologiczne,
 • badania laboratoryjne
 • konsultacje specjalistyczne i specjalistyczne badania dodatkowe,
 • diagnostykę obrazową,
 • obserwacje pielęgniarskie,
 • współpraca z pracownikiem socjalnym.

Oddziaływania terapeutyczne i rehabilitacyjne realizowane są poprzez:

 • farmakoterapię,
 • psychoterapię,
 • terapię uzależnień,
 • psychologiczne poradnictwo dla rodzin pacjentów,
 • psychoedukację,
 • społeczność terapeutyczną,
 • treningi funkcji poznawczych.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone przez instruktorów terapii zajęciowej:

 • techniki relaksacyjne,
 • muzykoterapię,
 • arteterapię,
 • trening umiejętności społecznych,
 • codzienny udział w rozwoju fizycznym ( poranna gimnastyka, zawody sportowe),
 • wyjścia do miasta, możliwość zrobienia drobnych zakupów,
 • spacery, zwiedzanie miasta, piesze wycieczki krajobrazowe,
 • formy terapii przygotowujące pacjenta do życia w społeczności,
 • biblioterapia,
 • filmoterapię ( dysponujemy sprzętem medialnym: telewizory, radioodbiorniki, odtwarzacz płyt CD, dobrowolne wyjścia na seanse filmowe do
 • miejskiego kina),
 • choreoterapia ( zabawy taneczne, spotkania integracyjne przy ognisku),
 • zajęcia kulinarne,
 • ergoterapia.

Nasz zespół lekarzy, psychologów, terapeutek uzależnień, terapeutek zajeciowych, pielęgniarek, dietetyczki oraz sekretarki medycznej zapewnia wysoką jakość usług oraz profesjonalną opiekę.

p.o. Ordynatora oddziału: dr. n. med. Ryszard Kujawski
specjalista psychiatra

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Izabela Jasiewicz
specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Starszy asystent: lek. Agnieszka Racinowska
specjalista psychiatra

Asystent: lek. Sonia Łazarz

Psycholog: mgr Łukasz Kwiatkowski

Instruktor Terapeutka Zajęciowej: Hanna Gornowicz

Instruktor Terapeutka Zajęciowej: Małgorzata Dulińska

Dane kontaktowe
Pielęgniarki: 52 33 08 318
Ordynator/ Lekarze: 52 33 08 338
Telefon do pacjentów Oddziału: 503 766 572
Adres e-mail: oddzial9b@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

Oddział psychiatryczny o podstawowym stopniu zabezpieczenia
Informacje ogólne:
Lokalizacja: 1 piętro, pawilon IX B.
Liczba łóżek: oddział dysponuje 30 łóżkami w 8 salach, sale 3-6 osobowe.
Liczba łóżek intensywnego nadzoru: wydzielony odcinek obserwacyjny, 2 sale z 3 łózkami Oddział korzysta z całego zaplecza diagnostycznego szpitala oraz diagnostyki obrazowej.
Wymagania dotyczące przyjeć: oddział całodobowy, przyjmuje pacjentów na podstawie orzeczenia Sądów.

Udogodnienia dla pacjentów:

 • ogródek, ławki, umieszczone w parku szpitala z bezpośrednim wyjściem z oddziału, świetlica, telewizor, automat telefoniczny( możliwość bezpłatnych połączeń telefonicznych), stół do tenisa.

Realizacja planów terapeutycznych:

 • terapia uzależnienia od alkoholu oraz narkotyków prowadzona przez terapeutów,
 • formy psychoterapii indywidualnej oraz grupowej prowadzone przez psychologa,
 • programy pomocy socjalnej.

Zajęcia terapeutyczne:

 • prowadzone przez instruktorów terapii zajęciowej,
 • codzienny udział w rozwoju fizycznym ( poranna gimnastyka),
 • wyjścia do miasta, możliwość zrobienia drobnych zakupów,
 • spacery, zwiedzanie miasta, piesze wycieczki krajobrazowe,
 • formy terapii przygotowujące pacjenta do życia w społeczności,
 • arteterapia,
 • muzykoterapia,
 • biblioterapia,
 • choreoterapia ( zabawy taneczne, spotkania integracyjne przy ognisku),
 • wyjścia do kina,
 • zajęcia,
 • kulinarne.

Nasz zespół lekarzy, psychologów, terapeutek, pielęgniarek, dietetyczek i sekretarki medycznej zapewnia wysoką jakość usług oraz profesjonalną opiekę.

Koordynator oddziału: dr n.med Ewa Gromniak-Haniecka
specjalista psychiatra

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Edyta Rydzewska
specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Asystent: lek. Sonia Łazarz
specjalista psychiatrii

Psycholog: mgr. Sylwia Nowakowska
specjalista psycholog kliniczny

Psychoterapeuta Terapii Uzależnień: mgr Marta Moszczyńska
certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Psychoterapeuta: dr n. med. Rafał Kuźniewski
psycholog, psychoterapeuta

Instruktor Terapii Zajęciowej: Katarzyna Maciejewska

Sekretarka medyczna: mgr Karolina Patyk

Dane kontaktowe
Pielęgniarki: 52 33 08 336
Koordynator / Lekarze: 52 33 08 316
Telefon do pacjentów Oddziału: 503 766 678
Adres e-mail: oddzial9c@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

Oddział liczy 9 sal chorych (30 łóżek), w tym 2 sale obserwacyjne, 1 izolatka. W celu zapewnienia bezpieczeństwa chorych oddział objęty jest całodobowym monitoringiem.

Ponadto w oddziale znajduje się sala terapeutyczna wyposażona w sprzęt:

 • komputer oraz dwa nowoczesne telewizory,
 • gry, puzzle,
 • tablice Flipchart,
 • pomoce do zajęć z arteterapii np. pirografy,
 • mała biblioteczka,
 • rower stacjonarny,
 • stół do tenisa stołowego,
 • piłkarzyki,
 • materace do ćwiczeń relaksacyjnych oraz fotele typu worek,
 • kometki, piłki,
 • kuchnia wyposażona w podstawowy sprzęt (kuchenka, lodówka).

Przy budynku znajduje się boisko do gry w piłkę siatkowa oraz koszykówkę. Pacjenci spędzają czas wolny w ogródku, często korzystają ze spacerów i różnych zorganizowanych wyjść o charakterze kulturalno – rozrywkowym np. kino.

W oddziale hospitalizowani są pacjenci na mocy postanowień sądu w celu realizacji środka zabezpieczającego. Pacjenci mają możliwość skorzystania z pomocy pracownika socjalnego, posługi duszpasterskiej.

Prowadzimy diagnostykę psychologiczną oraz terapię indywidualną i grupową. Ponadto prowadzone są zajęcia terapeutyczne, które obejmują:

 • muzykoterapię,
 • relaksację,
 • arteterapię,
 • biblioterapię,
 • zajęcia ruchowe,
 • poradnictwo w uzależnieniach - spotkania indywidualne i grupowe.

 

Kordynatora oddziału: lek. Bartosz Nadolski
specjalista psychiatra

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Justyna Kopkowska
mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Asystent: lek. Michał Nadstawek
lekarz rezydent

Psycholog: mgr Ewelina Steckiewicz
specjalista psychologii klinicznej

Psychoterapeutka: mgr Małgorzata Mazur

Instruktor Terapii Zajęciowej: mgr Katarzyna Łaszewska

Dane kontaktowe
Pielęgniarki: 52 33 08 323
Ordynator / Lekarze: 52 33 08 343
Telefon do pacjentów Oddziału: 503 766 738
Adres e-mail: oddzial13@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

Oddział Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia funkcjonuje od 2009r. Od 01.01.2021 roku oddziałem kieruje lek. specjalista psychiatrii Bartosz Nadolski. Pielęgniarka Oddziałowa to mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego Justyna Kopkowska.

W Oddziale przebywają pacjenci na podstawie postanowienia sądu karnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa karnego,na zasadzie:

 • zastosowania środka zabezpieczającego w warunkach wzmocnionego stopnia zabezpieczenia,
 • obserwacji w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym przeprowadzonej zgodnie z przepisami procedury karnej,
 • tymczasowo aresztowanych wymagających obserwacji lub leczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, którzy mogą przebywać w warunkach zabezpieczenia jakie posiada oddział.

 

Oddział Liczy: 9 sal chorych (25 łóżek), w tym 1 sala obserwacyjna , 1 separatka, oraz pokoje 3-4 łóżkowe. W obrębie oddziału znajduje się teren rekreacyjny, umożliwiający spacery, grę w piłkę ręczną, nożna oraz kosza.

Ponadto w oddziale znajduje się sala terapeutyczna wyposażona w sprzęt multimedialny:

 • komputer dla pacjentów,
 • projektor multimedialny,
 • gry,
 • tablice Flipchart,
 • pomoce do zajęć z arteterapii,
 • aneks kuchenny, umożliwiająca zajęcia kulinarne.

 

Oddział posiada salę terapeutyczną - rehabilitacyjną wyposażoną wyposażoną w:

 • nowoczesną bieżnię,
 • rower stacjonarny,
 • materace do ćwiczeń relaksacyjnych,
 • kometki,
 • piłki,
 • lotki,
 • piłkarzyki,
 • stół do tenisa stołowego.

 

Prowadzimy diagnostykę psychologiczną oraz terapię indywidualną i grupową. Ponadto prowadzone są zajęcia terapeutyczne, które obejmują:

 • socjoterapię,
 • ergoterapię,
 • muzykoterapię,
 • relaksację,
 • arteterapię,
 • biblioterapię,
 • zajęcia ruchowe,
 • poradnictwo w uzależnieniach - spotkania indywidualne i grupowe.

 

Oddział korzysta z całego zaplecza diagnostycznego szpitala - laboratoryjnego i diagnostyki obrazowej. Współpracujemy z poradniami: stomatologiczną, ortopedyczną, pulmonologiczną.

Nasz zespół lekarzy, psychologów, terapeutów, pielęgniarek, opiekunów pacjenta, sanitariuszy i sekretarki medycznej,zapewnia wysoką jakość usług oraz profesjonalną opiekę.