Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego nazywany jest również leczeniem domowym. Ta forma terapii zapewnia świadczenia zdrowotne osobom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym ale wymagają dalszych oddziaływań socjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych i nie utrzymują się w innych formach leczenia.

Skład zespołu to nie tylko lekarz psychiatra ale również psycholog, pielęgniarka, terapeuta zajęciowy.

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerem telefonu 508 802 067.