Dyrekcja

Dariusz Rutkowski
mgr Dariusz Rutkowski
Dyrektor Naczelny
mgr Dariusz Rutkowski – absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration” oraz Zarządzanie w Podmiotach Leczniczych dla Kadry Menadżerskiej. czytaj dalej
Ścieżkę zawodową rozpoczął w roku 2011 podejmując pracę w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, gdzie zatrudniony był do roku 2014. Następnie pełnił funkcję kierownika działu Organizacyjno-Prawnego w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. Od 2019 r. jest Dyrektorem Naczelnym tej placówki. Aktualnie wykładowca akademicki z przedmiotów: negocjacje w biznesie, budowanie zespołu i kierowanie ludźmi, Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie, Menedżer w służbie zdrowia. Ponadto prowadził szkolenia dla pracowników placówek służby zdrowia w zakresie ochrony danych osobowych oraz praw pacjenta. Uczestnik licznych szkoleń oraz konferencji z zakresu zarządzania jednostkami ochrony zdrowia oraz kursów dla menadżerów i liderów ochrony zdrowia.

Sławomir C. Biedrzycki
lek. Sławomir C. Biedrzycki

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Lekarz specjalista psychiatra i pediatra
Executive Master of Business Administration
Menadżer jakości TUV w Służbie Zdrowia
Skuteczny Menadżer w Służbie Zdrowia


dr inż. Agata Milczewska
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych