Pomoc socjalna

Działania w zakresie wsparcia społecznego oraz pracy socjalnej realizowane są w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu przez pracowników socjalnych Panią mgr Iwonę Rabajczyk oraz Panią mgr Monikę Dahlmann.

Pracownicy socjalni rozwiązują problemy socjalno – bytowe pacjenta, sprawy związane z trudną sytuacją życiową: bezdomnością, ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością czy przemocą. Zapewniają łączność pomiędzy hospitalizowanym chorym a środowiskiem życia danej osoby.

Ponadto służą wsparciem w formie poradnictwa, doradztwa i informacji.

W tutejszej placówce można skontaktować się z pracownikami socjalnymi pod numerem telefonu: 52 33 08 355, 52 33 16 658 lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres szpitala lub za pomocą poczty elektronicznej:

- irabajczyk@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
- mdahlmann@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl