Pobyt w szpitalu

Przyjęcie do szpitala

Przy przyjęciu do szpitala należy udać się na Izbę Przyjęć. Należy zabrać z sobą dowód tożsamości, na podstawie którego dokonamy potwierdzenia tożsamości.

Ponadto pacjent powinien posiadać:

 • aktualne skierowanie ważne przez 14 dni od daty wystawienia;
 • w przypadku przywiezienia przez zespól ratownictwa medycznego - kartę medycznych czynności ratunkowych.
 • karty informacyjne leczenia szpitalnego z wcześniejszych hospitalizacji w przypadku, gdy takie miały miejsce

W przypadku konieczności hospitalizacji, każdy zgłaszający się do szpitala powinien wziąć ze sobą niezbędne rzeczy osobiste:

 • piżamę,
 • szlafrok,
 • kapcie,
 • ręcznik,
 • przybory higieniczne.

Leki przyjmowane na stałe (np. na nadciśnienie) przekazywane są do gabinetu zabiegowego ze względu na bezpieczeństwo pacjenta i innych osób.

Pacjent nie może przy sobie posiadać:

 • Ostrych przedmiotów i narzędzi – ze względów bezpieczeństwa należy je zwrócić rodzinie lub przekazać do depozytu.
 • Środków odurzających – w przypadku ich posiadania przez pacjenta personel szpitala zobligowany jest zawiadomić Policję
 • Alkoholu

Nie zalecamy posiadania rzeczy wartościowych przy sobie. Jednak w przypadku posiadania takich przedmiotów należy je zdeponować w szpitalnym depozycie. Posiadamy dwa rodzaje depozytów:

 • rzeczy wartościowych – przeznaczony do przechowywania przedmiotów o znacznej wartości np. telefon komórkowy, laptop, biżuteria, pieniądze i karty płatnicze;
 • odzieżowy - służący do deponowania odzieży pacjentów oraz rzeczy nie przedstawiających dużej wartości majątkowej.

W przypadku odmowy zdeponowania rzeczy wartościowych pacjent na własną odpowiedzialność zachowuje przy sobie. W takiej sytuacji Szpital nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty utracone/zagubione.

Godziny odwiedzin

Na poszczególnych oddziałach istnieją różne regulacje dotyczące godzin odwiedzin pacjentów. W celu uzyskania informacji prosimy o połączenie się z właściwym oddziałem.

Numery kontaktowe zamieszczone zostały w zakładce: Oddziały/Poradnie