O szpitalu

 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza to szpital otwarty na ludzi. W szpitalu leczymy „duszę”. Nasz personel kieruje się mottem naszego Patrona doktora Józefa Bednarza:

Miarą człowieczeństwa jest stosunek do ludzi chorych psychicznie.

Szpital jest placówką stale podnoszącą jakość świadczonych usług, ze szczególnym uwrażliwieniem na stosowanie najnowszych oraz sprawdzonych metod leczenia, przestrzeganie praw pacjenta oraz wpieranie naszych pacjentów i ich rodzin. W tym celu wykorzystujemy rozwijaną bazę diagnostyczną, szkolimy naszych pracowników poprzez liczne szkolenia, kursy. Nasi pracownicy również podnoszą kwalifikacje zawodowe na renomowanych uczelniach wyższych. Dlatego u nas Pacjenta otaczają opieką wykwalifikowani lekarze specjaliści psychiatrzy, psycholodzy, psycholodzy kliniczni, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, pielęgniarki ze specjalizacją psychiatryczną, terapeuci zajęciowi, opiekunowie medyczni, pracownicy socjalni oraz szereg innych osób wspierających holistyczny proces leczenia. 

DLACZEGO NASZ SZPITAL?

Dla nas najważniejszy jest Pacjent. Dla dobra pacjentów podnosimy nie tylko poziom świadczonych usług, zapewniamy specjalistyczną opiekę, ale również podnosimy standard warunków pobytu, poprzez prowadzone liczne remonty budynków, wymianę sieci wodociągowej. Dla pacjentów uruchomiliśmy własną kuchnię, która może przygotować dziennie do 1.800 smacznych posiłków.

Szpital dysponuje powierzchnią 16.1ha, z czego olbrzymią część stanowią tereny zielone. Rozległy park jest bardzo dobrym miejscem dla wypoczynku hospitalizowanych pacjentów. Nasi pacjenci mogą korzystać z organizowanych w świetlicy zabaw tanecznych, karaoke. Szpital organizuje również imprezy sportowe tj. zawody międzyoddziałowe w siatkówkę i tenisa stołowego. Organizowane są liczne ogniska i grille. Pacjenci w ramach zajęć rehabilitacyjnych mają możliwość wychodzenia do miejscowego kina oraz uczestniczenia w mszach świętych w pobliskim kościele. Ponadto szpital cyklicznie organizuje imprezy tj. Dzień Śliwki, Dzień Zdrowia Psychicznego, Dzień Porad Prawnych.

Na uwagę zasługuje fakt, że Nasz Szpital to najstarszy oraz najdłużej działający szpital psychiatryczny w Polsce. Szpital w Świeciu jest także największym szpitalem w regionie przyjmującym pacjentów, również w najostrzejszych stanach chorobowych, z całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Obecnie szpital dysponuje 480 łóżkami w 16 oddziałach leczenia stacjonarnego tj.:

  • 8 oddziałów psychiatrii ogólnej,
  • oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu,
  • 3 oddziały sądowe o podstawowym zabezpieczeniu,
  • oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży,
  • oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych,
  • oddział leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych,
  • oddział terapii uzależnienia od alkoholu.

Szpital posiada odrębną izbę przyjęć oraz Zespół Poradni: Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Leczenia Uzależnień. Oprócz Apteki Szpitalnej dysponujemy również pracowniami diagnostycznymi: rentgenodiagnostyki, elektroencefalograficzną, ultrasonograficzną, diagnostyki laboratoryjnej.

Szpital nawiązał bliską współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Ze Spektrum Autyzmu "Niebieski Klucz” udostępniając pomieszczenia własne oraz zapewniając dostęp do lekarzy specjalistów psychiatrii oraz pomoc psychologiczną dla osób autystycznych i ich rodzin.

Szpital zatrudnia 520 pracowników, w tym lekarzy, pielęgniarki, psychologów, opiekunów medycznych, terapeutów i ratowników medycznych, którzy każdego dnia niosą specjalistyczną pomoc, wszystkim tym, którzy ze względu na stan psychiczny jej potrzebują.

TO CZYNI NAS WYJĄTKOWYMI.