Dotacje

1. Ścieżka relaksacji

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu w dniu 7 września 2021 roku podpisał umowę  o przyznanie dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2". Koszt inwestycji to prawie 700 000 zł. brutto, z czego blisko 600 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa. Wykonawcą inwestycji był Zakład Drogowo Mostowy Spółka z o.o.

W ramach projektu stworzona została ścieżka relaksacji rozpoczynająca się przy Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży VII, idąca przez park Szpitalny i kończąca się punktem widokowym na rzekę Wdę.

Wartość inwestycji: 700 000 PLN
Dofinansowanie:  588 000 PLN
Wkład własny: 112 000 PLN

2. Modernizacja Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży

W grudniu 2023r. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu im. dr J. Bednarza podpisał umowę na dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 7 559 518zł. Środki przyznane zostały w ramach programu wieloletniego pn. „Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2024” i przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Modernizacja Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży”.

Wartość inwestycji: 8 999 426 zł.
Dofinansowanie:  7 559 518 zł.
Wkład własny: 1 439 908 zł.

W zakresie inwestycji przewidziane jest wykonanie dokumentacji, projektu, nadzór, przebudowa oraz modernizacja i docieplenie oddziału dziecięcego od środka. Przeniesione zostaną sale lekcyjne i sale terapeutyczne dla pacjentów w wyniku zmiany powierzchni poddasza z nieużytkowego na użytkowe. Piwnice i ceglana elewacja zewnętrzna, ze względu na stan techniczny zostaną zmodernizowane. Wymieniony zostanie zbiornik c.w.u, wykonana zostanie instalacja c.o, wentylacja mechaniczna z rekuperacją i systemem klimatyzacji poddasza oraz instalacja elektryczna i nisko prądowa. Poddasze, klatki schodowe i drogi ewakuacyjne zostaną dostosowane do obwiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy obejmuje również kompleksowe wyposażenie oddziału dziecięcego oraz sal lekcyjnych i terapeutycznych.