Dotacje

1. Ścieżka relaksacji

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu w dniu 7 września 2021 roku podpisał umowę  o przyznanie dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2". Koszt inwestycji to prawie 700 000 zł. brutto, z czego blisko 600 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa. Wykonawcą inwestycji był Zakład Drogowo Mostowy Spółka z o.o.

W ramach projektu stworzona została ścieżka relaksacji rozpoczynająca się przy Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży VII, idąca przez park Szpitalny i kończąca się punktem widokowym na rzekę Wdę.

Wartość inwestycji: 700 000 PLN
Dofinansowanie:  588 000 PLN
Wkład własny: 112 000 PLN