Oferty Pracy

Ogłoszenie z dnia 10-01-2024

 Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 991 ze zm.) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 2561 ze zm.)

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert o charakterze ciągłym na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń pielęgnacyjno – zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, edukacji zdrowotnej w oddziałach przez pielęgniarki i pielęgniarzy wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej, którzy posiadają doświadczenie w zawodzie, prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje, umowę ubezpieczenia , zezwolenie z OIPiP. Praca świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego  w godzinach  ustalonych indywidualnie wg potrzeb Zamawiającego.

Ogłoszenie z dnia 23-02-2024

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach Szpitala, Poradniach na stanowiskach:

 • Lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji  z psychiatrii dzieci i młodzieży – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Ogłoszenie z dnia 11-01-2024

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach Szpitala, Poradniach na stanowiskach:

 • Lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji  z psychiatrii dzieci i młodzieży – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
 • Psychoterapeutów – praca w Oddziałach szpitalnych lub/i w Centrum Zdrowia Psychicznego lub/i Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Ogłoszenie z dnia 18-12-2023

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach Szpitala, Poradniach na stanowiskach:

 • Lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji  z psychiatrii dzieci i młodzieży – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
 • Psychologa – praca w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego
 • Psychoterapeutów – praca w Oddziałach szpitalnych lub/i w Centrum Zdrowia Psychicznego lub/i Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Ogłoszenie z dnia 14-12-2023

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach Szpitala, Poradniach na stanowiskach:

 • Lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji  z psychiatrii dzieci i młodzieży – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala lub/i w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego, pełnienie dyżurów lekarskich
 • Psychoterapeutów – praca w Oddziale Psychiatrii dla dzieci i młodzieży lub/i w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Ogłoszenie z dnia 05-12-2023

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego I /IClekarz specjalista psychiatra, dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu medycznego

Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego II/IIC - lekarz specjalista psychiatra, dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu medycznego

Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego III A/III AC - lekarz specjalista psychiatra, dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu medycznego

Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego III B/IIIBC - lekarz specjalista psychiatra, dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu medycznego

Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego IV /IVC - lekarz specjalista psychiatra, dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu medycznego

Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego XIB /XIBC - lekarz specjalista psychiatra, dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu medycznego

Koordynatora Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczeniu - IXA - lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w opiniowaniu sądowo - psychiatrycznym osób internowanych z zastosowaniem skali HCR 20

Koordynatora Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczeniu - IXC - lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w opiniowaniu sądowo - psychiatrycznym osób internowanych z zastosowaniem skali HCR 20

Koordynatora Oddziału Psychiatrycznego X/XA Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia - lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w opiniowaniu sądowo - psychiatrycznym osób internowanych z zastosowaniem skali HCR 20

Koordynatora Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Stopniu Zabezpieczenia - XIII- lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w opiniowaniu sądowo - psychiatrycznym osób internowanych z zastosowaniem skali HCR 20

Koordynatora Oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych XIA - lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w leczeniu alkoholowych zespołów abstynencyjnych .

Ogłoszenie z dnia 05-12-2023

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • Lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala lub/i w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego
 • Lekarza konsultanta okulistę
 • Sanitariusza – atutem będzie doświadczenie w pracy w oddziałach sądowych o wzmocnionymstopniu zabezpieczenia

Strony