Oferty Pracy

Ogłoszenie z dnia 18-09-2023

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  
przez:

 • Specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży lub / i praca w Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży

Ogłoszenie z dnia 04-07-2023

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  
przez:

 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii - praca w oddziałach Szpitala lub/i w Centrum Zdrowia Psychicznego

Ogłoszenie z dnia 26-06-2023

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zamieszcza ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne niżej podanej treści:

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez:

- Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii

praca w oddziałach Szpitala lub/i w Centrum Zdrowia Psychicznego

Ogłoszenie z dnia 13-06-2023

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zamieszcza ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne niżej podanej treści:

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez:

- Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii

praca w oddziałach Szpitala lub/i w Centrum Zdrowia Psychicznego

- Lekarz konsultant – specjalista chirurg

Oferta pracy z dnia 24-05-2023

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO na terenie powiatów: świeckiego, chełmińskiego i tucholskiego przez:

 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii (po 2 roku kształcenia)  
 • Psychoterapeutów, lub osoby ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty
 • Psycholog
 • Asystent Zdrowienia

Oferta pracy z dnia 24-05-2023

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu poszukuje kandydatów do pracy w CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO na terenie powiatów: świeckiego, chełmińskiego i tucholskiego na stanowiska:

 • Lekarz specjalista psychiatrii lub w trakcie specjalizacji (po 2 roku kształcenia)
 • Psychoterapeuta, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty
 • Psycholog
 •  Asystent zdrowienia

Ogłoszenie z dnia 24-04-2023

Nadwiślańskie Centrum Zdrowia Psychicznego EMPATIA obejmujących opieką mieszkańców powiatów: chełmińskiego, świeckiego i tucholskiego w związku z dynamicznym rozwojem, ogłasza nabór na następujące stanowiska pracy:

 • lekarz specjalista psychiatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii ,miejsce świadczenia pracy Tuchola,
 • psycholog, miejsce świadczenia pracy Tuchola,
 • pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, miejsce świadczenia pracy Tuchola,
 • pracownik socjalny z kwalifikacjami określonymi w ustawie o pomocy społecznej ,miejsce świadczenia pracy Tuchola
 • asystent zdrowienia z certyfikatem uzyskanym poprzez odbycie szkolenia w instytucji objętej projektem europejskim EX-IN „Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie”, miejsce świadczenia pracy Tuchola, Chełmno, Świecie,
 • terapeuta środowiskowy z certyfikatem ukończenia szkolenia z zakresu terapii środowiskowej określonym w zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia ramowym programie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej, miejsce świadczenia pracy Tuchola,
 • Koordynator punktu Zgłoszeniowo - Koordynacyjnego w Tucholi, wymagania: co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku związanym z koordynowaniem pracą zespołu.

Ogłoszenie z dnia 07-04-2023

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18, 86- 100 Świecie ogłasza konkurs na stanowiska:

 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego I/IC
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego II/IIC
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego IIIA/IIIAC
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego IIIB/IIIBC
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego IV/IVC
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego V
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego XIB/XIBC
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Psychiatrii Sądowej o Podstawowym  Stopniu Zabezpieczenia - IXA 
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia - IXB  
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia - IXC 
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Psychiatrycznego i Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia X/XA
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych- XIA 
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym  Zabezpieczeniu dla Dorosłych – XIII
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych - XIV
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży VII
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu XVI

Strony