Oferty Pracy

Ogłoszenie z dnia 14-11-2023

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO na terenie powiatu: świeckiego, chełmińskiego i tucholskiego przez:

  • Lekarz specjalista psychiatra – na stanowisko Kierownik CZP, Koordynator Oddziału psychiatrycznego dziennego (wskazane udokumentowane doświadczenie w pracy w CZP)
  • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii po 2 roku kształcenia – praca w poradni psychiatrycznej i/lub w leczeniu środowiskowym
  • Psychoterapeuta, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty
  • Psycholog

Ogłoszenie z dnia 18-09-2023

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  
przez:

  • Specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży lub / i praca w Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży

Ogłoszenie z dnia 04-07-2023

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  
przez:

  • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii - praca w oddziałach Szpitala lub/i w Centrum Zdrowia Psychicznego

Ogłoszenie z dnia 26-06-2023

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zamieszcza ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne niżej podanej treści:

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez:

- Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii

praca w oddziałach Szpitala lub/i w Centrum Zdrowia Psychicznego

Ogłoszenie z dnia 13-06-2023

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zamieszcza ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne niżej podanej treści:

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez:

- Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii

praca w oddziałach Szpitala lub/i w Centrum Zdrowia Psychicznego

- Lekarz konsultant – specjalista chirurg

Strony