Oferty Pracy

Ogłoszenie z dnia 29-12-2020

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
- specjalistów psychiatrii, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,
- specjalistów psychiatrii, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- psychologa - praca w oddziałach,
- lekarza konsultanta ginekologa.

Ogłoszenie z dnia 08-12-2020

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
- specjalistów psychiatrii, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,
- specjalistów psychiatrii, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- specjalistów psychiatrii, psychiatrów, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego,
- terapeutów uzależnień, psychoterapeutów– praca w Poradni Leczenia Uzależnień,
- psychoterapeuci systemowi lub behawioralni, praca w oddziałach Szpitala,
- psychoterapeuci systemowi lub behawioralni, praca w Poradni Zdrowia Psychicznego,
- psychoterapeuci, terapeuci, instruktorzy terapii uzależnień praca w oddziałach Szpitala,
- psychoterapeuci systemowi lub behawioralni, praca w Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży,
- psychologa praca w oddziałach,
- lekarza konsultanta ginekologa,
- lekarza konsultanta neurologa,
- lekarza konsultanta chirurga + USG, Doppler,
- lekarza konsultanta internistę.

Strony