Oferty Pracy

Oferta z dnia 20.12.2022r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowiskach:

 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala lub / i w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego,
 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,
 • Specjalista Psychoterapeuta lub w trakcie specjalizacji – praca w oddziałach  szpitala lub / i w Centrum Zdrowia Psychicznego,
 • Psycholog (z udokumentowanym doświadczeniem w pracy klinicznej) – praca w oddziałach szpitala.

Ogłoszenie z dnia 14-12-2022

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowiskach:

 • Koordynatora Oddziału Psychiatrycznego  IV / IVC
 • Koordynatora Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych XIA - lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w leczeniu alkoholowych zespołów abstynencyjnych
 • Lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w oddziałach szpitala lub/i w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
 • Lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w ramach dyżurów lekarskich
 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii - praca w oddziałach szpitala lub/i w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego
 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii -  praca w ramach dyżurów lekarskich.

Ogłoszenie z dnia 01-12-2022

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego I /IC

 • Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego II/IIC
 • Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego III A/III AC
 • Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego III B/IIIBC
 • Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego IV /IVC
 • Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego XIB /XIBC
 • Koordynator Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczeniu - IXA - lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w opiniowaniu sądowo - psychiatrycznym osób internowanych z zastosowaniem skali HCR 20
 • Koordynator Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczeniu - IXC - lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w opiniowaniu sądowo - psychiatrycznym osób internowanych z zastosowaniem skali HCR 20
 • Koordynatora Oddziału Psychiatrycznego X/XA Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia - lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w opiniowaniu sądowo - psychiatrycznym osób internowanych z zastosowaniem skali HCR 20
 • Koordynator Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Stopniu Zabezpieczenia - XIII - lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w opiniowaniu sądowo - psychiatrycznym osób internowanych z zastosowaniem skali HCR 20
 • Koordynatora Oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych XIA - lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w leczeniu alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Ogłoszenie z dnia 01-12-2022

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • Lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w oddziałach szpitala lub/i w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży,

 • Lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w ramach dyżurów lekarskich,
 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala lub/i w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego,
 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii praca w ramach dyżurów lekarskich,
 • Lekarza specjalistę chirurga z uprawnieniami do wykonywania badań USG – wykonywanie konsultacji u pacjentów szpitala oraz badań diagnostycznych USG i Doppler
 • Lekarza specjalistę internistę - konsultacje u pacjentów szpitala
 • Specjalista Psychoterapeuta lub w trakcie specjalizacji – praca w oddziałach szpitala lub/i w Centrum Zdrowia Psychicznego
 • Psycholog (z udokumentowanym doświadczeniem w pracy klinicznej) praca w oddziałach szpitala.

Strony