Wolontariat

Współpraca w ramach wolontariatu.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu daje możliwość współpracy w ramach wolontariatu.

Wolontariat w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu jest możliwy tylko dla osób posiadających zaświadczenie szczepienia przeciwko COVID-19 (pełna dawka).

Planując świadczenie wolontariatu w tutejszym szpitalu, należy spełnić następujące warunki:

 1. Na 14 dni przed planowanym podjęciem świadczenia, należy złożyć podanie do Dyrekcji Szpitala o możliwość podjęcia wolontariatu. W podaniu należy podać: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon i/lub e-mail), nazwę komórki organizacyjnej w której ma się odbyć wolontariat, wskazanie terminu i charakteru świadczeń, datę i podpis Wnioskującego.

 2. Odpowiedź na podanie zostanie wysłana w formie pisemnej lub mailowej na adres wskazany w podaniu.

 3. Po otrzymaniu zgody na odbycie wolontariatu, należy złożyć w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi następujące dokumenty:

  • Zaświadczenie ze szkoły/uczelni (jeśli zainteresowany nadal się uczy),

  • Świadectwo szkolne lub Dyplom (jeśli nauka jest zakończona) - oryginały dokumentów do wglądu,

  • Dokumenty niezbędne wynikające ze specyfiki pracy w danej komórce organizacyjnej,

  • Kopię ubezpieczenia OC/NNW

  • Orzeczenie lekarskie.

 4. Wolontariat rozpoczyna się odbyciem szkolenia w zakresie BHP i P-poż, oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.