Praktyczne nauczanie kliniczne

Program "Praktyczne nauczanie kliniczne"

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu udostępnia dla studentów VI roku wydziału lekarskiego możliwość praktycznego nauczania klinicznego w zakresie psychiarii. Zajęcia kliniczne bądą prowadzone w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, oddziałach psychiatrii sądowej, oddziale detoksykacji po alkoholu i oddziale detoksykacji po substancjach psychoaktywnych oraz oddziale psychiatrii dla dzieci i młodzieży.

Zainteresowani szkoleniem studenci powinni złożyć podanie i określić termin szkolenia zgodnie z dostępnymi terminami uwidocznionymi w załączonej tabelce. Jeśli w złożonym podaniu nie wybrano dostępnego terminu stażu, pracownik działu kadr Szpitala poprzez kontakt telefoniczny zaproponuje dostępne możliwe terminy szkolenia. Po ustaleniu terminu odbywania praktyki i akceptacji warunków szkolenia zostaną podpisane stosowne porozumienia.

Kontakt telefoniczny: 52 33 08 364
Osoba do kontaktu: starszy inspektor ds. osobowych Lidia Grochowska

Kalendarz szkoleń 2023 / 2024

  Termin szkolenia Ilość osób Ilość wolnych miejsc
  9 - 20 październik 4 4
  6 - 17 listopada 4 4
  4 -15 grudnia 4 4
  8 -19 stycznia 4 4
  4 -15 marca 4 4
  8 - 19 kwietnia 4 4
  6 -17 maja 4 4

Do pobrania:

   Załącznik   Rozmiar
  Wytyczne w zakresie odbywania praktycznego nauczania klinicznego...pdf   128 KB