Pracownia USG/RTG

Innowacje technologiczne w środowisku medycznym zawsze sprzyjają poprawie opieki zdrowotnej. Dlatego też Pracownia USG i RTG Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz kadrą doświadczonych radiologów. Od niedawna mamy przyjemność współpracować z panią Katarzyną Nadolską -doktorem nauk medycznych, specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej, specjalizującej się w USG piersi oraz z panią Dominiką Adamczak-Rymarz-lekarzem, specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej.

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych - Karetka Transportowa oraz samochód dostawczy

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu

ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż środków trwałych
zgodnie z poniższym wykazem:

"Szpital zaprasza..."

Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu, serdecznie zaprasza na wydarzenie zorganizowane w ramach Światowego Dnia Walki z Depresją, które odbędzie się dnia 23.02.2024 o godzinie 10:00, w budynku Świetlicy Szpitala. W ramach wydarzenia przygotowaliśmy krótkie seminarium pt. "Jak pokonać depresję? - metody lekarza i psychologa".

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Przy Rzeczniku Praw Pacjenta, rozpoczął swoją działalność Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Zapewni on prosty i szybki tryb uzyskania rekompensaty finansowej przez osoby, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta, o świadczenie mogą ubiegać się członkowie jego rodziny.

Więcej informacji na stronie Podstawowe informacje - Rzecznik Praw Pacjenta - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Strony