Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Przy Rzeczniku Praw Pacjenta, rozpoczął swoją działalność Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Zapewni on prosty i szybki tryb uzyskania rekompensaty finansowej przez osoby, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta, o świadczenie mogą ubiegać się członkowie jego rodziny.

Więcej informacji na stronie Podstawowe informacje - Rzecznik Praw Pacjenta - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wynajem garaży i miejsc garażowych

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wynajem garaży i miejsc garażowych

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert
na wynajęcie garażu murowanego oraz miejsc garażowych zlokalizowanych
w Świeciu przy ul. Sądowej 18

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż środka trwałego

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu

ogłasza

pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych zgodnie z poniższym wykazem:

lp Środek trwały ilość
1. Pojazd – Karetka transportowa Volkswagen LT 1
2. Pojazd – Samochód dostawczy Intrall Lublin 1
3. Pojazd – Ciągnik rolniczy URSUS C 360 1

Bufet

W dniu jutrzejszym t.j. 19 października 2023 r. bufet będzie czynny do godziny 13:30. Obiady będą sprzedawane tylko na wynos.

Strony