Najkrótsze terminy na badania ultrasonograficzne w regionie.