Psychiatria ogólna

Koordynator oddziału: dr. n. med Marcin Lepak
specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista terapii środowiskowej

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Halina Król - Wójcik
specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Asystent: lek Marek Pyskło
w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Psycholog: mgr Joanna Jakólska
specjalista psychologii klinicznej

Instruktor terapii zajęciowej: Aleksandra Wrzosińska

Dane kontaktowe
Pielęgniarki: 52 33 08 310
Koordynator / Lekarze: 52 33 08 330
Telefon do pacjentów Oddziału: 517 846 771

Oddział I to oddział ogólnopsychiatryczny przeznaczony dla mężczyzn.
Oddział Liczy 7 sal chorych (30 łóżek), w tym 1 sala obserwacyjna, 6 sal czteroosobowych. Ponadto w oddziale znajduje się sala terapeutyczna wyposażona w sprzęt: - radiomagnetofon

 • głośnik,
 • telewizor,
 • robot kuchenny,
 • tablica sucho ścieralna,
 • karimaty,
 • pomoce do zajęć z arteterapii.

W oddziale hospitalizowani są pacjenci z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i zaburzeniami osobowości, chorzy na schizofrenię oraz z psychozami na innym podłożu. Prowadzimy także detoksykację w alkoholowych zespołach abstynencyjnych. Prowadzimy diagnostykę psychologiczną oraz terapię indywidualną i grupową. Ponadto prowadzone są zajęcia terapeutyczne, które obejmują:

 • muzykoterapię,
 • relaksację,
 • arteterapię,
 • biblioterapię,
 • zajęcia ruchowe.

Oddział korzysta z całego zaplecza diagnostycznego szpitala - laboratoryjnego i diagnostyki obrazkowej.

Nasz zespół lekarzy, psychologów, terapeuty, pielęgniarek, dietetyczek, opiekunów pacjenta i sekretarki medycznej zapewnia wysoką jakość usług oraz profesjonalną opiekę.

Koordynator oddziału: lek. Marlena Sieńska
specjalista psychiatra

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Małgorzata Grabska
specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Asystent: lek. Karol Kruk
w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Psycholog: mgr Magdalena Kruk

Dane kontaktowe
Pielęgniarki: 52 33 08 311
Koordynator / lekarze: 52 33 08 331
Telefon do pacjentów Oddziału: 517 846 772

Oddział II jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym żeńskim. Liczy 30 łóżek, które umieszczone są w 7 salach chorych: cztery sale 4 osobowe, jedna 3 osobowa, jedna 5 osobowa i sala obserwacyjna, która liczy 7 łóżek.

Terapia w naszym oddziale obejmuje:
 • zajęcia terapeutyczne: arteterapia, muzykoterapia, relaksacja, biblioterapia, zajęcia ruchowe,
 • farmakoterapię,
 • psychoterapia indywidualna i grupowa,
 • psychoedukacja dla pacjentów i ich rodzin,
 • rehabilitacja psychologiczna (w tym trening funkcji poznawczych),
 • opieka pracownika socjalnego.

Pacjenci korzystają ze spacerów na teren Szpitala. Ponadto organizowane są wyjścia do kina, a na terenie Szpitala odbywają się cyklicznie ognisko, kalambury, karaoke, zabawy taneczne. Zapewniamy opiekę duszpasterską i możliwość uczestnictwa we mszy św. dla chorych. Oddział korzysta z całego zaplecza diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej, EEG. W razie konieczności zapewniamy konsultacje specjalistów z innych dziedzin medycyny. Pracujący w oddziale zespół terapeutyczny zapewnia profesjonalną opiekę zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną i obowiązującymi standardami.

Koordynator oddziału: lek. Józefina Rawska
specjalista psychiatra

Pielęgniarka oddziałowa: lic. Magdalena Kwiatkowska
specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Asystent: lek. Manuel Menqauaco
psychiatra I stopień specjalizacji

Psycholog: dr Martyna Janicka
doktor psychologii, specjalista psychologii klinicznej

Instruktor terapii zajęciowej: mgr Joanna Kaleta

Dane kontaktowe
Pielęgniarki: 508 802 065
Koordynator / Lekarze: 508 802 067
Telefon do pacjentów Oddziału: 517 846 799

Oddział liczy 6 sal chorych (30 łóżek), w tym 1 sale obserwacyjną. Ponadto w oddziale znajduje się świetlica z telewizorem oraz sala terapeutyczna. W oddziale hospitalizowani są pacjenci z zaburzeniami nastroju, nerwicowymi, psychotycznymi i zaburzeniami osobowości, osoby ze schizofrenią oraz z upośledzeniami umysłowymi. Leczymy również pacjentów z zaburzeniami psychicznymi organicznymi i zaburzeniami psychicznymi i zachowania spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych.

Prowadzimy diagnostykę psychologiczną oraz terapię indywidualną i grupową. Ponadto prowadzone są zajęcia terapeutyczne, które obejmują:

 • muzykoterapię,
 • relaksację,
 • arteterapię,
 • biblioterapię,
 • zajęcia ruchowe,

Oddział korzysta z całego zaplecza diagnostycznego szpitala - laboratoryjnego i diagnostyki obrazowej. Współpracujemy z wieloma lekarzami specjalistami – dermatologiem, chirurgiem, internistą oraz neurologiem. W razie potrzeby konsultujemy pacjentów w Nowym Szpitalu w Świeciu.

Nasz zespół lekarzy, psychologa, terapeuty, pielęgniarek, opiekunów medycznych i sekretarki medycznej zapewnia wysoką jakość usług oraz profesjonalną opiekę.

Koordynator oddziału: lek. Jacek Taczyński
specjalista psychiatra, psychoterapeuta

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Joanna Gładek
mgr pielęgniarstwa

Asystent: lek Agnieszka Racinowska
w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Psycholog: mgr Joanna Kotras
specjalista psycholog kliniczny

Instruktor terapii zajęciowej: Małgorzata Chmurzyńska

Dane kontaktowe
Pielęgniarki: 508 802 214
Koordynator / Lekarze / Psycholog: 508 802 075
telefon do pacjentów Oddziału: 505 161 736

Oddział III B jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym żeńskim. Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, wykorzystując najnowsze metody z zakresu farmakoterapii. W leczeniu wykorzystuje się także psychoterapię, psychoedukację pacjenta i rodziny, terapię zajęciową, zajęcia relaksacyjne, zajęcia ruchowe oraz wiele innych. Oddział stale współpracuje z Poradnią Leczenia Uzależnień w celu zapewnienia kompleksowego leczenia. Celem tych wszystkich oddziaływań jest jak najszybsze ustąpienie zaburzeń psychicznych i powrót do samodzielnego, aktywnego życia we własnym środowisku.

Koordynator oddziału: lek. Ewa Lesińska
specjalista psychiatra, psychoterapeuta

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Małgorzata Jasiniewska
mgr zdrowia publicznego

Asystent: lek. Justyna Janowska
w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Psycholog: mgr Marta Urbańska
specjalista psychologii klinicznej

Instruktor Terapii Zajęciowej: Monika Ściborska

Dane kontaktowe
Pielęgniarki: 52 33 08 314
Koordynator / Lekarze / Psycholog: 52 33 08 334
Telefon do pacjentek Oddziału: 517 846 812

Oddzial IV dysponuje 30-ma łóżkami i podzielony jest wewnętrznie na część obserwacyjną, oraz na część tzw " pokoikową". Oddział liczy 9 sal chorych, w tym jedną salę obserwacyjną 5-cio łóżkową i izolatkę. W oddziale znajduje się również sala terapii zajęciowej, sala relaksu, sala odwiedzin.

Jest to oddział ogólnopsychiatryczny, zapewniający diagnostykę, leczenie, psychoterapię kobiet z zaburzeniami psychicznymi ( grupa rozpoznań F00 – F99), wymagających całodobowego, stacjonarnego leczenia psychiatrycznego.

W oddziale realizujemy nasze zadania w procesie diagnostycznym poprzez:

 • badania lekarskie,
 • badania psychologiczne,
 • badania laboratoryjne,
 • konsultacje specjalistyczne i specjalistyczne badania dodatkowe,
 • diagnostykę obrazową,
 • obserwacje pielęgniarskie,
 • współpraca z pracownikami socjalnymi.

Oddziaływania terapeutyczne i rehabilitacyjne realizowane są przez:

 • farmakoterapię,
 • psychoterapię indywidualną,
 • psychoedukację,
 • społeczność terapeutyczną,
 • techniki relaksacyjne,
 • muzykoterapię,
 • arteterapię,
 • trening umiejętności społecznych,
 • ergoterapię,
 • biblioterapię,
 • filmoterapię ( dysponujemy sprzętem medialnym: telewizory, radioodbiorniki, odtwarzacz płyt CD),
 • choreoterapię,
 • logoterapię,
 • spacery pod opieką personelu,
 • ludoterapię,
 • hortterapię.

Nasz zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologa, terapeuty zajęciowego, oraz pań opiekunek zapewnia naszym pacjentkom wysoką jakość usług i profesjonalną opiekę.

p.o. Ordynatora oddziału: lek Dorota Dentkowska
specjalista psychiatra

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej:  mgr Elżbieta Miszczak
specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Asystent:  lek. Ewa Rolbiecka
specjalista psychiatra

Specjalista Psycholog: mgr Weronika Dziedzic
specjalista psychologii - psychoterapeuta

Instruktor Terapii Zajęciowej: mgr Katarzyna Głowińska

Dane kontaktowe
Pielęgniarki: 52 330 315
Koordynator / Lekarze: 52 330 335
Telefon do Pacjentów Oddziału: 503 766 595

Oddział V jest oddziałem żeńskim o profilu ogólnopsychiatrycznym. Liczy on 9 sal chorych (mieszczących 30 łóżka), w tym wydzielono 2 sale obserwacyjne, 3 sale dwuosobowe, 2 sale pięcioosobowe oraz 2 sale czteroosobowe. Ponadto na oddziale znajduje się: sala telewizyjna, sala odwiedzin, kuchnia, pokój zabiegowy, pokój socjalny oraz 3 gabinety (ordynator, lekarski i psychologiczny).

Oddział V korzysta również z przestrzeni wyodrębnionej na drugim piętrze budynku przeznaczonym do zajęć terapeutycznych oraz przestrzeni na zewnątrz budynku jako ogródka dla pacjentów oddziału.

Chorymi z oddziału V opiekuje się:

 • 3 lekarzy,
 • 2 psychologów,
 • 12 pielęgniarek,
 • 2 opiekunki medyczne,
 • terapeuta zajęciowy.

Personel posiada odpowiednie wykształcenie, które wykorzystuje w swojej pracy i systematycznie podnosi je w celach podwyższenia jakości pracy. Nasz zespół lekarzy, psychologów, terapeutów, pielęgniarek, opiekunów pacjenta oraz sekretarki medycznej zapewnia wysoką jakość usług i profesjonalną opiekę.

Pacjentki oddziału V mogą uczestniczyć w następujących zajęciach:

 • rozmowy i konsultacje z lekarzem prowadzącym,
 • spotkania z psychologiem (opierające się głównie na psychoedukacji) – indywidualne i grupowe,
 • psychoterapia: podtrzymująca, wspierająca lub wglądowa,
 • terapia manualna(rękodzieła i wszelkie formy plastyczne),
 • muzykoterapia oraz karaoke,
 • biblioterapia,
 • wyjścia do kina,
 • zajęcia ruchowe: gimnastyka, taniec, spacery i wycieczki.

Ponadto pacjentki oddziału korzystają z zaplecza diagnostycznego znajdującego się na terenie szpitala – w tym: EKG, EEG, RTG, badań laboratoryjnych oraz konsultacji z wcześniej umowionymi specjalistami. Badania specjalistyczne, tomografia i rezonans magnetyczny, są wykonywane w Grupie ,,Nowy Szpital” w Świeciu.

Wiele z Naszych pacjentek opuściło oddział w pełni zdrowia i do niego nigdy już nie powróciło, inne przyjmowane na oddział w kolejnych kryzysach chorobowych, podkreślają specyficzna dla oddziału serdeczna atmosferę, empatię i zrozumienie personelu.

W wielu przypadkach jesteśmy tymi, którzy jako jedyni pomagają chorym, gdy wszyscy inni im tej pomocy odmówili. Wobec pacjentek podejmujemy działania wielokierunkowe. Leczymy zaburzenia psychiczne i towarzyszące im choroby somatyczne, korzystając z pomocy lekarzy konsultantów innych specjalizacji. Oprócz pomocy medycznej w celu rozwiązania problemów socjalno-bytowych pacjentek współpracujemy z pracownikami socjalnymi naszego szpitala. W miarę możliwości udzielamy wsparcia nie tylko pacjentkom, ale także ich rodzinom. Pacjentki mogą liczyć także na wsparcie duchowe podczas odwiedzin oddelegowanego duchownego z pobliskiej parafii kościoła rzymsko-katolickiego.

Możemy też poszczycić się tym, że na naszym oddziale wielu przyszłych lekarzy specjalistów, pielęgniarek i psychologów odbywało staże. Ze spotkań tych wynikła obopólna korzyść – doświadczenie i wiedza dla stażystów oraz nowe spojrzenie na problemy i leczenie pacjentów dla pracowników oddziału.Z wieloma byłymi stażystami nadal mamy okazję współpracować, konsultować pacjentów, wymieniać poglądy w ramach konferencji medycznych/ naukowych.

Podsumowując nasze spostrzeżenia na temat pracy oddziału trzeba podkreślić fakt, że bardzo wiele pacjentek dotkniętych poważną chorobą psychiczną lub tez kryzysem życiowym dzięki naszemu zaangażowaniu powróciło do zdrowia, nadając tym samym sens naszej pracy. Wspólne rozwiązywanie problemów wzbogaca nasze doświadczenie jako zespołu terapeutycznego, ale też indywidualnie każdego z nas.

W razie pytań – służymy pomocą pod wyżej wskazanymi numerami telefonów.

Koordynator oddziału: lek. Katarzyna Wojciechowska
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, seksuolog

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Magdalena Szamrowicz
specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Starszy asystent: lek. Szymon Magnuszewski
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Asystent: lek. Dagmara Raca-Piekarz
w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Psycholog: mgr Alicja Gzella

Psychoterapeuta: mgr Barbara Mikołajczyk-Kant

Psychoterapeuta: mgr Marcin Reis

Instruktor terapii zajęciowej: mgr Monika Stawska-Burnac

Dane kontaktowe
Pielęgniarki: 52 3308328
Koordynator / Lekarze: 52 3308348
Telefon do pacjentów Oddziału: 503 766 509

Oddziałem VII kieruje Ordynator lek. Katarzyna Wojciechowska. Pielęgniarką Oddziałową jest mgr Magdalena Szamrowicz. Oddział liczy 5 sal ( 23 łóżka), w tym dwie sale obserwacyjne, jedna dla dziewcząt, druga dla chłopców.

W Oddziale zapewniamy codzienne zajęcia lekcyjne i wychowawcze w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej z wynikami i frekwencją honorowanymi w szkołach macierzystych. Lekcje oraz zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i wychowawców. Ponadto w Oddziale znajduje się:

Sala komputerowa wyposażona w:

 • 7 komputerów dla pacjentów,
 • mapy do zajęć lekcyjnych.

Sala terapeutyczna wyposażona w:

 • pomoce do zajęć z arteterapii i relaksacji,
 • pomoce do zajęć sportowych,
 • lampa magnetyczna,
 • telewizor, DVD,
 • sprzęt AGD do zajęć kulinarnych,
 • rower stacjonarny,
 • radiomagnetofon,głośniki,
 • gry, puzzle, klocki, piłki, kometki,
 • przybory i pomoce szkolne,
 • materiały do terapii zajęciowej.

W naszym Oddziale pomoc otrzymują wszyscy pacjenci prezentujący objawy zaburzeń psychicznych, wymagających szerokiej diagnostyki i leczenia. Prowadzimy diagnostykę psychologiczną oraz udzielamy wsparcia terapeutycznego. Oddział prowadzi diagnostykę laboratoryjną na terenie Szpitala Wojewódzkiego jak również konsultacyjną współpracując m.in. z NZOZ w Świeciu. Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie obejmując go wsparciem na wielu płaszczyznach nie tylko zdrowia psychicznego, ale również środowiska rodzinnego, szkolnego rówieśniczego jak i sytuacji życiowej.

Tworzymy zespół, który zapewnia wysoką jakość usług oraz profesjonalną opiekę.

Koordynator oddziału: lek. Marek Runge
specjalista psychiatra

p.o Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Elżbieta Bogun
mgr pielęgniarstwa

Asystent: lek. Jarosław Racinowski
w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Psycholog: mgr Katarzyna Subkowska

Dane kontaktowe

Pielęgniarki: 52 33 08 319
Koordynator / Lekarze: 52 33 08 339
Psycholog: 52 33 08 382
Telefon dla pacjentów Oddziału: 503 766 550

Oddział psychiatryczny ogólny przeznaczony dla mężczyzn. W oddziale znajduje się 7 sal chorych, w tym dwie sale obserwacyjne, łącznie dla 31 pacjentów. Zajmujemy się diagnozowaniem oraz leczeniem różnych zaburzeń psychicznych z uwzględnieniem stanu somatycznego pacjenta. Są to głównie zaburzenia psychotyczne, afektywne, otępienia, zaburzenia związane z niepełnosprawnością intelektualną, a także współistniejące z uzależnieniami. W ofercie oddziału znajduje się również diagnostyka oraz terapia psychologiczna obejmująca psychoedukację oraz wsparcie pacjentów. Pacjentami zajmuje się zespól wykwalifikowanych pielęgniarek. Pacjenci korzystają ze spacerów i różnych zorganizowanych wyjść o charakterze kulturalno – rozrywkowym, zarówno na terenie szpitala jak i poza nim, pod opieką terapeuty zajęciowego.

Koordynator oddziału: lek. Joanna Trojanowska
specjalista psychiatra

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Joanna Hadlowska
specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Asystent: lek. Ewelina Kruk
w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Psycholog: mgr Karolina Twardowska
psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego

Instruktor terapii zajęciowej: Karolina Szydeł

Dane kontaktowe
Pielęgniarki: 52 33 08 321
Koordynator / Lekarz / Psycholog: 52 33 08 341
Telefon do pacjentów Oddziału: 503 766 435

Oddział XIB jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym przeznaczonym dla mężczyzn.

Oddział liczy 7 sal (29 łóżek) w tym sala obserwacyjna. Chorzy mają do dyspozycji świetlicę z TV i salę terapii zajeciowej.

W oddziale leczeni są pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi, depresyjnymi, lękowymi, nastroju, otępiennymi, z zaburzeniami związanymi z niepełnosprawnością intelektualną, osoby chore na schizofrenię oraz psychozy na innym podłożu, pacjenci z zaburzeniami osobowości i z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Nasz oddział oferuje pełną diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną, korzysta z całego zaplecza diagnostycznego szpitala – laboratoryjnego i diagnostyki obrazowej, EEG. W razie konieczności korzystamy z konsultacji specjalistycznych i możliwości diagnostycznych NZOZ "Nowy Szpital" w Świeciu.

Stosujemy sprawdzoną i nowoczesną farmakoterapię, prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, zajęcia psychoedukacyjne, terapię zajęciową i jej różne formy, jak: kinezyterapię, biblioterapię, arteterapię, muzykoterapię i relaksację, trening budżetowy i umiejętności społecznych. Pacjenci korzystają ze spacerów i różnych form zajęć o charakterze kulturalno- rozrywkowym organizowanym na terenie szpitala jak i poza nim, pod opieką terapeuty zajęciowego.

Zapewniamy opiekę duszpasterską, możliwość uczestnictwa we Mszach Św. dla chorych oraz opiekę pracownika socjalnego.

Dążąc do uzyskania jak najlepszych rezultatów prowadzonej wszechstronnej terapii, włączamy do opieki również najbliższych z rodziny pacjentów, celem stymulowania ich do szybkiego powrotu do zdrowia i sprawności psychicznej oraz podtrzymywania równowagi i poprawy stanu psychicznego pacjentów.

Cały zespół terapeutyczny zapewnia wysoką jakość usług oraz profesjonalną opiekę zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną i obowiązującymi standardami.