Oddziały całodobowe

Przyjęcie do szpitala odbywa się poprzez Izbę Przyjęć, która czynna jest całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Numer telefonu 52 33 08 307.

 

Oddział psychiatryczny I C

Koordynator oddziału: lek Karol Kruk

Specjalista psychiatra

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Halina Król-Wójcik

Specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Asystent: lek. Oskar Okuniewski

Lekarz rezydent

Psycholog: mgr Joanna Jaskólska

Specjalista psychologii klinicznej

mgr Adam Barczyk

Młodszy asystent

 

Instruktor terapii zajęciowej: Aleksandra Wrzosińska

Dane kontaktowe:

Pielęgniarki: 52 33 08 310

Koordynator: 52 33 07 213

Lekarz: 52 33 08 330

Psycholog: 52 33 07 211

Telefon do pacjentów oddziału: 517 846 771

 

Przyjęcie do szpitala odbywa się poprzez Izbę Przyjęć, która czynna jest całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Numer telefonu 52 33 08 307.

 

Oddział psychiatryczny II C

Koordynator oddziału: lek Marlena Sieńska

Specjalista psychiatra

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Małgorzata Grabska

Specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Asystent: lek. Patrycja Pajor

 

Psycholog: mgr Anna Chojnacka

Specjalista psychologii klinicznej

mgr Adam Barczyk

Młodszy asystent

Dane kontaktowe:

Pielęgniarki: 52 33 08 311

Koordynator: 52 33 08 331

Telefon do pacjentów oddziału: 517 846 772

Przyjęcie do szpitala odbywa się poprzez Izbę Przyjęć, która czynna jest całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Numer telefonu 52 33 08 307.

 

Oddział psychiatryczny III AC

Koordynator oddziału: lek Józefina Rawska

Specjalista psychiatra

Pielęgniarka oddziałowa: lic. Magdalena Kwiatkowska

Specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Asystent: lek. Manuel Menqauaco

Psychiatra I stopień specjalizacji

 

Psycholog: dr Martyna Janicka

Doktor psychologii, specjalista psychologii klinicznej

Instruktor terapii zajęciowej: mgr Joanna Kaleta

Dane kontaktowe:

Pielęgniarki: 52 33 08 312

Koordynator: 52 33 08 332

Telefon do pacjentów oddziału: 517 846 799

Przyjęcie do szpitala odbywa się poprzez Izbę Przyjęć, która czynna jest całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Numer telefonu 52 33 08 307.

 

Oddział psychiatryczny III BC

Koordynator oddziału: lek. Jacek Taczyński
specjalista psychiatra, psychoterapeuta

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Joanna Gładek
mgr pielęgniarstwa

St. Asystent: lek. Agnieszka Racinowska
specjalista psychiatrii

Psycholog: mgr Joanna Kotras
specjalista psycholog kliniczny

 

Dane kontaktowe
Pielęgniarki: 52 33 08 313
Koordynator / Lekarze / Psycholog: 52 33 08 333
telefon do pacjentów Oddziału: 505 161 736