Szkolenie LEX MEDICA

Dyrekcja Szpitala mając na względzie działania zmierzające do poprawy jakości świadczonych usług,  a także usprawnienia bieżącej pracy udostępniła pracownikom system informacji prawnej LEX. 

Konkurs ekologiczny „Ponad wszystko dbamy o środowisko”

W dniu 17 października 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu ekologicznego pn. „Ponad wszystko dbamy o środowisko”. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy ekologicznej wśród pacjentów Naszego Szpitala.

Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej ufundował nagrody dla Naszych pacjentów.

Komisja konkursowa przyznała 3 nagrody główne, 7 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych:

Konferencja: Jakość kształcenia podyplomowego drogą w kreowaniu wizerunku pielęgniarek i położnych.

W dniu 15 października 2019 r. Dyrektor Naszego Szpitala Pan Dariusz Rutkowski i Pielęgniarka Przełożona Pani Lidia Janik uczestniczyli w Konferencji z okazji X-lecia działalności Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy nt.

10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Hasłem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie samobójstwom”.

W 2019 r. obchody święta są poświęcone samobójstwom. Przewodniczący World Federation for Mental Health (WFMH) Dr. Alberto Trimboli podkreśla, że samobójstwu można zapobiec i go uniknąć, dlatego wszystkie nasze działania, także w zakresie prawnych rozwiązań powinny koncentrować się na zapobieganiu samobójstwom.

Konferencja: Aktywizacja zawodowa osób z doświadczeniem choroby psychicznej

W efekcie licznych problemów osób chorych psychicznie na rynku pracy, opracowuje się liczne programy, które mają wesprzeć pacjentów w powrocie do aktywności zawodowej. Problemowi temu została poświęcona zorganizowana w dniu 10 października 2019 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu konferencja pt. Aktywizacja zawodowa osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Nasz Szpital jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Harmonogram zjazdów na oddziale XVI

Harmonogram kolejnych zjazdów miesięcznych (absolwentów) Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu:

- 05.10.2019 (sobota, godz. 10:00),
- 16.11.2019 (sobota, godz. 10:00),
- 07.12.2019 (sobota, godz. 10:00).

Równocześnie w tych samych dniach o godzinie 10:00 odbędą się spotkania z rodzinami pacjentów.

Konferencja

W ramach obchodów „Dnia Śliwki” Szpital zorganizował Konferencję pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którą swoim wykładem pod tytułem: Zaburzenia funkcji seksualnych w przebiegu niektórych chorób psychicznych uświetnił znakomity prof. Michał Lew-Starowicz.

Dzień Śliwki

W dniu 19 września 2019 r. na terenie Naszego Szpitala odbyła się impreza integracyjna połączona z warzeniem powideł „Dzień Śliwki”. Pacjenci szpitala oraz personel z 90 kg śliwek uwarzyli prawie 150 słoików pysznych powideł, i to bez dodatku cukru. W okresie jesienno-zimowym powidła urozmaicą posiłki Naszych pacjentów.

Na imprezie nie zabrakło pysznego ciasta drożdżowego, oczywiście ze śliwkami, „pajd” chleba z powidłami oraz gorących i zimnych napoi.

Fundusze Europejskie

Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej poprzez termomodernizacje budynków ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu – etap I
 
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla trzech budynków Szpitala, objętych termomodernizacją:

1. Budynek nr 18 (Oddział XI A i XI B)

Strony