Podziękowania dla Burmistrza Miasta Świecie

          Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra J. Bednarza w Świeciu bardzo dziękuje Burmistrzowi Miasta Świecie Panu Krzysztofowi Kułakowskiemu za udzielone wsparcie w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Udzielone wsparcie w kwocie 25 000 zł jest jak dotąd najwyższą kwotą, którą otrzymał Szpital na zakup środków ochrony indywidualnej.

Dziękujemy ❤️

Razem wygramy tą walkę!