Przetarg nieograniczony Urzędu Marszałkowskiego

1. Oznaczenie i opis nieruchomości.
Lokal niemieszkalny oznaczony nr 9 o pow. użytkowej 127,83 m2 znajdujący się na parterze piętrowego budynku mieszkalno-użytkowego  wybudowanego w 1905 r. w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczonego o łącznej pow. użytkowej 799,63 m2. Wejście do lokalu  prowadzi bezpośrednio z zewnątrz budynku poprzez drewniane wrota. Lokal jest skomunikowany z klatką schodową. Lokal składa się z  dwóch pomieszczeń warsztatowych, dwóch pomieszczeń magazynowych, pomieszczenia biurowego, łazienki i we. Dostęp do  pomieszczenia wc odbywa się poprzez ogólnodostępną klatkę schodową. Jedno  pomieszczenie magazynowe posiada wejście z zewnątrz  budynku - wrota drewniane. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie zdalaczynne. Z prawem  własności powyżej opisanego lokalu dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1S/00052163/2 związany jest udział  wynoszący 12783/79963 części we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących wyłącznie właścicielom  poszczególnych lokali oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Świeciu przy ul. Sądowej 18/2, oznaczonej  geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 882/1 o pow. 0,1020 ha, obręb 0001 Świecie, KW nr BY1S/00052153/9.

Szkolenie LEX MEDICA

Dyrekcja Szpitala mając na względzie działania zmierzające do poprawy jakości świadczonych usług,  a także usprawnienia bieżącej pracy udostępniła pracownikom system informacji prawnej LEX. 

Konkurs ekologiczny „Ponad wszystko dbamy o środowisko”

W dniu 17 października 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu ekologicznego pn. „Ponad wszystko dbamy o środowisko”. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy ekologicznej wśród pacjentów Naszego Szpitala.

Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej ufundował nagrody dla Naszych pacjentów.

Komisja konkursowa przyznała 3 nagrody główne, 7 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych:

Konferencja: Jakość kształcenia podyplomowego drogą w kreowaniu wizerunku pielęgniarek i położnych.

W dniu 15 października 2019 r. Dyrektor Naszego Szpitala Pan Dariusz Rutkowski i Pielęgniarka Przełożona Pani Lidia Janik uczestniczyli w Konferencji z okazji X-lecia działalności Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy nt.

10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Hasłem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie samobójstwom”.

W 2019 r. obchody święta są poświęcone samobójstwom. Przewodniczący World Federation for Mental Health (WFMH) Dr. Alberto Trimboli podkreśla, że samobójstwu można zapobiec i go uniknąć, dlatego wszystkie nasze działania, także w zakresie prawnych rozwiązań powinny koncentrować się na zapobieganiu samobójstwom.

Konferencja: Aktywizacja zawodowa osób z doświadczeniem choroby psychicznej

W efekcie licznych problemów osób chorych psychicznie na rynku pracy, opracowuje się liczne programy, które mają wesprzeć pacjentów w powrocie do aktywności zawodowej. Problemowi temu została poświęcona zorganizowana w dniu 10 października 2019 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu konferencja pt. Aktywizacja zawodowa osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Nasz Szpital jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Harmonogram zjazdów na oddziale XVI

Harmonogram kolejnych zjazdów miesięcznych (absolwentów) Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu:

- 05.10.2019 (sobota, godz. 10:00),
- 16.11.2019 (sobota, godz. 10:00),
- 07.12.2019 (sobota, godz. 10:00).

Równocześnie w tych samych dniach o godzinie 10:00 odbędą się spotkania z rodzinami pacjentów.

Strony