Harmonogram zjazdów

Harmonogram kolejnych zjazdów miesięcznych (absolwentów) Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu:
- 11.05.2019,
- 08.06.2019,
- 06.07.2019,
- 10.08.2019 zjazd roczny.
Równocześnie w tych samych dniach odbędą się spotkania z rodzinami pacjentów.

Konkurs Bożonarodzeniowy "Najpiękniejsza Choinka"

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia poszczególne oddziały Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu zaprezentowały choinki ubrane w piękne ozdoby świąteczne. W drodze konkursu Dyrekcja Szpitala wytypowała jako zwycięzce konkursu Oddział IXA, w którym to cały hol jak i świąteczna choinka zostały przystrojone ręcznie robionymi ozdobami.

Pięknie ozdobione choinki oddziałów można zobaczyć w galerii poniżej:

Strony