KONCERT BOŻONARODZENIOWY

W dniu 20 grudnia 2019 r. w Naszym Szpitalu odbył się Koncert Bożonarodzeniowy. Szpital miał zaszczyt gościć grupę muzyczną oraz przedstawicieli OKSIR w Świeciu, w tym Panią Dyrektor Iwonę Mazelewską.

Wspólne kolędowanie odbyło się w iście świątecznym nastroju. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Wyjazd do miejscowości Mniszek i Górna Grupa

          W czasie okupacji hitlerowcy wymordowali w okolicach Mniszka w dołach pożwirowych około 10 tysięcy osób spośród ludności polskiej i żydowskiej z byłych powiatów: świeckiego, grudziądzkiego, chełmińskiego, bydgoskiego i starogardzkiego. Największa fala egzekucji miała miejsce od października 1939 r. do wiosny 1940 r. Jednymi z pierwszych ofiar byli pacjenci Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu.

Przetarg nieograniczony Urzędu Marszałkowskiego

1. Oznaczenie i opis nieruchomości.
Lokal niemieszkalny oznaczony nr 9 o pow. użytkowej 127,83 m2 znajdujący się na parterze piętrowego budynku mieszkalno-użytkowego  wybudowanego w 1905 r. w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczonego o łącznej pow. użytkowej 799,63 m2. Wejście do lokalu  prowadzi bezpośrednio z zewnątrz budynku poprzez drewniane wrota. Lokal jest skomunikowany z klatką schodową. Lokal składa się z  dwóch pomieszczeń warsztatowych, dwóch pomieszczeń magazynowych, pomieszczenia biurowego, łazienki i we. Dostęp do  pomieszczenia wc odbywa się poprzez ogólnodostępną klatkę schodową. Jedno  pomieszczenie magazynowe posiada wejście z zewnątrz  budynku - wrota drewniane. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie zdalaczynne. Z prawem  własności powyżej opisanego lokalu dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1S/00052163/2 związany jest udział  wynoszący 12783/79963 części we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących wyłącznie właścicielom  poszczególnych lokali oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Świeciu przy ul. Sądowej 18/2, oznaczonej  geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 882/1 o pow. 0,1020 ha, obręb 0001 Świecie, KW nr BY1S/00052153/9.

Szkolenie LEX MEDICA

Dyrekcja Szpitala mając na względzie działania zmierzające do poprawy jakości świadczonych usług,  a także usprawnienia bieżącej pracy udostępniła pracownikom system informacji prawnej LEX. 

Konkurs ekologiczny „Ponad wszystko dbamy o środowisko”

W dniu 17 października 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu ekologicznego pn. „Ponad wszystko dbamy o środowisko”. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy ekologicznej wśród pacjentów Naszego Szpitala.

Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej ufundował nagrody dla Naszych pacjentów.

Komisja konkursowa przyznała 3 nagrody główne, 7 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych:

Strony