Porozmawiajmy o zdrowiu psychicznym 07-01-2020

          W ramach zadania publicznego pn. „Porozmawiajmy o zdrowiu psychicznym” Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze Stowarzyszeniem „Nasze Życie” zorganizowało trzy spotkania promujące zdrowie psychiczne. Spotkania te przeznaczone były nie tylko dla pacjentów Naszego Szpitala i ich rodzin, ale również dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Naszego regionu.

          Według Światowej Organizacji Zdrowia jedna na cztery osoby ma problemy z zaburzeniami psychicznymi. Zaburzenia te dotykają w głównej mierze osoby dorosłe. Niestety odnotowuje się coraz więcej zdiagnozowanych dzieci borykających się z kryzysem psychicznym.

          Zaburzenia psychiczne to bardzo istotne i trudne problemy społeczne oraz medyczne. Niezdiagnozowane i nieleczone przypadki mogą powodować bardzo niekorzystne dla chorych komplikacje zdrowotne (a nawet śmierć) i osobiste m.in. trudności ze znalezieniem pracy, wykluczenie społeczne.

          Podczas spotkań prowadzonych w Naszym Szpitalu  poruszaliśmy zagadnienia związane z promocją zdrowia psychicznego oraz profilaktyką i leczeniem zaburzeń psychicznych i uzależnień, opieką nad osobami chorymi, identyfikacją pierwszych objawów pojawiającej się choroby.

          Spotkania miały na celu podniesienie świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, upowszechnienie wiedzy na temat zdrowego stylu życia – sposobów na relaks, poprawę nastroju i radzenia sobie w sytuacjach stresujących.

Udział w spotkaniu był bezpłatny, a każda osoba uczestnicząca otrzymała w trakcie przerwy poczęstunek.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

Jeżeli czujesz, że Ty lub ktoś z twojego otoczenia czuje się źle, odczuwa lęk i dyskomfort psychiczny, jest smutny i sądzi, że jego życie traci sens skontaktuj się z Nami.

W zakładce Oddziały i Przychodnie znajdziesz numery Naszych Poradni. Skontaktuj się i umów na wizytę. Twoje zdrowie jest najważniejsze.

Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego