Najładniejszy świąteczny wystrój

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy konkurs na najładniejszy świąteczny wystrój oddziału. Mamy zaszczyt ogłosić, że tego roku wybraliśmy pięć oddziałów na których to zagościł najładniejszy wystrój świąteczny. Zapraszamy do zapoznania się z fotografiami ozdób, które przeniosły oddziały w klimat świąteczny.

 

KONCERT BOŻONARODZENIOWY

W dniu 20 grudnia 2019 r. w Naszym Szpitalu odbył się Koncert Bożonarodzeniowy. Szpital miał zaszczyt gościć grupę muzyczną oraz przedstawicieli OKSIR w Świeciu, w tym Panią Dyrektor Iwonę Mazelewską.

Wspólne kolędowanie odbyło się w iście świątecznym nastroju. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Wyjazd do miejscowości Mniszek i Górna Grupa

          W czasie okupacji hitlerowcy wymordowali w okolicach Mniszka w dołach pożwirowych około 10 tysięcy osób spośród ludności polskiej i żydowskiej z byłych powiatów: świeckiego, grudziądzkiego, chełmińskiego, bydgoskiego i starogardzkiego. Największa fala egzekucji miała miejsce od października 1939 r. do wiosny 1940 r. Jednymi z pierwszych ofiar byli pacjenci Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu.

Przetarg nieograniczony Urzędu Marszałkowskiego

1. Oznaczenie i opis nieruchomości.
Lokal niemieszkalny oznaczony nr 9 o pow. użytkowej 127,83 m2 znajdujący się na parterze piętrowego budynku mieszkalno-użytkowego  wybudowanego w 1905 r. w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczonego o łącznej pow. użytkowej 799,63 m2. Wejście do lokalu  prowadzi bezpośrednio z zewnątrz budynku poprzez drewniane wrota. Lokal jest skomunikowany z klatką schodową. Lokal składa się z  dwóch pomieszczeń warsztatowych, dwóch pomieszczeń magazynowych, pomieszczenia biurowego, łazienki i we. Dostęp do  pomieszczenia wc odbywa się poprzez ogólnodostępną klatkę schodową. Jedno  pomieszczenie magazynowe posiada wejście z zewnątrz  budynku - wrota drewniane. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie zdalaczynne. Z prawem  własności powyżej opisanego lokalu dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1S/00052163/2 związany jest udział  wynoszący 12783/79963 części we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących wyłącznie właścicielom  poszczególnych lokali oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Świeciu przy ul. Sądowej 18/2, oznaczonej  geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 882/1 o pow. 0,1020 ha, obręb 0001 Świecie, KW nr BY1S/00052153/9.

Szkolenie LEX MEDICA

Dyrekcja Szpitala mając na względzie działania zmierzające do poprawy jakości świadczonych usług,  a także usprawnienia bieżącej pracy udostępniła pracownikom system informacji prawnej LEX. 

Strony