Wsparcie finansowe dla Szpitala

W związku z pandemią wirusa SARS CoV-2 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza podjął szereg rozwiązań organizacyjnych dla zabezpieczenia ok. 500 leczonych pacjentów, a także odpowiednio zwiększa zakres stosowania środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych. Nasz Szpital zatrudnia blisko 600 pracowników, którym pomimo trudności staramy się zagwarantować bezpieczne miejsce pracy.
Szpitale "dedykowane" otrzymują sprzęt i środki ochrony z centrów kryzysowych. Natomiast Szpitale, takie jak Nasz, pozostają osamotnione w walce o środki ochrony umożliwiające zapobieganie szerszenia się COVID-19. Koszty ponoszone przez Szpital na walkę z patogenem jest bardzo wysoki. W tej sytuacji, Szpital uprzejmie prosi o wsparcie finansowe.