X Bal Marszałka

          11 stycznia 2020 r. odbył się jubileuszowy X Marszałkowski Bal Dobroczynny w Toruniu. Tegoroczny dochód z imprezy przeznaczony został dla czterech instytucji w regionie niosących pomoc ubogim i niepełnosprawnym: Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim (powiat sępoleński), Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja” w Toruniu i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Dziewcząt w Pniewitem (powiat chełmiński). Urząd Marszałkowski zbiera również pieniądze na rzecz misji niosących pomoc potrzebującym w Angoli, Indonezji i Zambii.

Po raz pierwszy Nasz Szpital przyłączył się do tego szlachetnego przedsięwzięcia, wśród licytowanych przedmiotów na aukcji charytatywnej znalazły się dwie prace Naszych pacjentów. Obszerną relację oraz listę darczyńców można znaleźć pod linkiem:

http://balmarszalka.kujawsko-pomorskie.pl/