Harmonogram zjazdów na oddziale XVI

Harmonogram kolejnych zjazdów miesięcznych (absolwentów) Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu:

- 11.01.2020,
- 15.02.2020,
- 14.03.2020.

Równocześnie w tych samych dniach o godzinie 10:00 odbędą się spotkania z rodzinami pacjentów.