Modernizacja sieci teleinformatycznej

W Szpitalu został wzdrożony projekt modernizacji sieci teleinformatycznej. Lokalna sieć napowietrzna zostaje zastąpiona siecią światłowodową o dużej przepustowości. Sieć oparta będzie o przełączniki Netgear z serii S3300 oraz M4300, które to dostarczy firma Koni  za kwotę 126098,37zł brutto.