Spotkania miesięczne Oddziału XVI

Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu XVI zaprasza na kolejne zjazdy miesięczne oraz spotkania z rodzinami, które odbędą się w terminie:

  • 15 czerwca 2024 roku, godzina 10:00