Oferty Pracy

Ogłoszenie z dnia 22-09-2020

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w  ramach dyżurów lekarskich,
- specjalistę psychoterapii lub w trakcie procesu certyfikacji,
- specjalistę psychoterapii uzależnień lub w trakcie procesu certyfikacji,
- specjalistę psychiatrii – praca w Izbie Przyjęć Szpitala,
- speckalistę pediatrii - lekarza konsultanta.

Ogłoszenie z dnia 13-08-2020 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w  ramach dyżurów lekarskich,
- specjalistę psychoterapii lub w trakcie procesu certyfikacji,
- specjalistę psychoterapii uzależnień lub w trakcie procesu certyfikacji,
- specjalistę psychiatrii – praca w Izbie Przyjęć Szpitala.

Ogłoszenie z dnia 15-07-2020 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
     
    - specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,

    - specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego,

    - specjalistów psychiatrii lub  lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,

    - specjalistów psychoterapii lub w trakcie procesu certyfikacji,

    - specjalistę psychoterapii uzależnień lub w trakcie procesu certyfikacji,

    - specjalistę psychiatrii – praca w Izbie Przyjęć Szpitala.

Strony