Oferty Pracy

Ogłoszenie z dnia 01-12-2022

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego I /IC

 • Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego II/IIC
 • Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego III A/III AC
 • Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego III B/IIIBC
 • Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego IV /IVC
 • Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego XIB /XIBC
 • Koordynator Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczeniu - IXA - lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w opiniowaniu sądowo - psychiatrycznym osób internowanych z zastosowaniem skali HCR 20
 • Koordynator Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczeniu - IXC - lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w opiniowaniu sądowo - psychiatrycznym osób internowanych z zastosowaniem skali HCR 20
 • Koordynatora Oddziału Psychiatrycznego X/XA Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia - lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w opiniowaniu sądowo - psychiatrycznym osób internowanych z zastosowaniem skali HCR 20
 • Koordynator Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Stopniu Zabezpieczenia - XIII - lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w opiniowaniu sądowo - psychiatrycznym osób internowanych z zastosowaniem skali HCR 20
 • Koordynatora Oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych XIA - lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w leczeniu alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Ogłoszenie z dnia 01-12-2022

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • Lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w oddziałach szpitala lub/i w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży,

 • Lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w ramach dyżurów lekarskich,
 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala lub/i w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego,
 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii praca w ramach dyżurów lekarskich,
 • Lekarza specjalistę chirurga z uprawnieniami do wykonywania badań USG – wykonywanie konsultacji u pacjentów szpitala oraz badań diagnostycznych USG i Doppler
 • Lekarza specjalistę internistę - konsultacje u pacjentów szpitala
 • Specjalista Psychoterapeuta lub w trakcie specjalizacji – praca w oddziałach szpitala lub/i w Centrum Zdrowia Psychicznego
 • Psycholog (z udokumentowanym doświadczeniem w pracy klinicznej) praca w oddziałach szpitala.

Ogłoszenie z dnia 14-10-2022

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w Centrum Zdrowia Psychicznego,
 • Lekarza kosultanta okulistę.

Ogłoszenie z dnia 03-10-2022

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,
 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w Centrum Zdrowia Psychicznego,
 • Lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży lub w trakcie specjalizacji – praca w oddziale szpitalnym i/lub w Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży

Ogłoszenie z dnia 20-09-2022

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii - praca w oddziałach szpitala,
 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii - praca w ramach dyżurów lekarskich,
 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii - praca w Centrum Poradni Zdrowia Psychicznego,
 • Psychoterapeuta – praca w Centrum Zdrowia Psychicznego,
 • Psycholog – praca w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym oraz leczeniu środowiskowym w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego,
 • Lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży lub w trakcie specjalizacji – praca w oddziale szpitalnym i/lub w Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Strony