Oferty Pracy

Ogłoszenie z dnia 10-11-2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  • lekarzy specjalistów psychiatrii, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii i lekarzy – praca w ramach dyżurów lekarskich,
  • specjalistę psychiatrii - praca w Izbie Przyjęć Szpitala.

Ogłoszenie z dnia 08-10-2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: 

  • specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
  • specjalistów psychiatrii lub  lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,
  • lekarz urolog - konsultant,
  • psycholog kliniczny z udokumentowanym doświadczeniem w pracy klinicznej i pracy dydaktycznej w oparciu o prowadzone projekty badawcze.

Ogłoszenie z dnia 23-09-2021

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zamieszcza ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne niżej podanej treści:

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)w związku z art.26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.

Ogłoszenie z dnia 29-07-2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
- specjalistów psychiatrii – praca w oddziałach psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu,
- specjalistów psychiatrii – praca w oddziale psychiatrii sadowej o wzmocnionym zabezpieczeniu,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich.

Strony