Oferty Pracy

Ogłoszenie z dnia 02-07-2019

- specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w oddziałach szpitala i poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
- specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży – praca w ramach dyżurów lekarskich,
- specjalista psychiatrii, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- specjalista psychiatrii, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,
- koordynatorów oddziałów ogolnopsychiatrycznych – I, IIIA, IV, X, XIB,
- koordynatorów oddziałów psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu dla dorosłych - IXA, IXC,
- koordynatora oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych XIA,
- koordynatora oddziału ogólnopsychiatrycznego dla dzieci i młodzieży,
- terapeutę uzależnień – praca w Oddziale terapii uzależnień od alkoholu,
- specjalistę pediatrii - lekarza konsultanta.

Ogłoszenie z dnia 06-06-2019

- specjalista psychiatrii, psychiatrów, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w oddziałach szpitala i poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
- specjalista psychiatrii, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,
- specjalistę pediatrii - lekarza konsultanta,
- pielęgniarki - praca w oddziałach szpitala.

Ogłoszenie z dnia 08-05-2019

- specjalista psychiatrii, psychiatrów, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w oddziałach szpitala i poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
- specjalista psychiatrii, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,
- specjalista pediatrii - lekarza konsultanta,
- pielęgniarki - praca w oddziałach szpitala.

Strony