Ogłoszenie z dnia 06-09-2019

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
poszukuje kandydatów na stanowisko:

- lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub który podejmie specjalizację z psychiatrii


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV i list motywacyjny,
- dyplom ukończonych studiów wyższych, prawo wykonywania zawodu,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w sekretariacie Szpitala do dnia 30.09.2019 r.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
O ważności aplikacji decyduje termin stempla pocztowego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin wykonania pracy od dnia 01.10.2019 r. lub termin do uzgodnienia.
Wynagrodzenie zgodnie ze stawkami specjalizacyjnymi oraz dodatek Szpitalny 1500 pln/miesiąc. Blizszych informacji mozna uzyskać pod numerem telefonu: 52 33 08 302 / 363

Pracodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.