Ogłoszenie z dnia 06-09-2019

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
poszukuje kandydatów na stanowisko:
- lekarz w trakcie specjalizacji lub który podejmie specjalizację z psychiatrii
- lekarz specjalista psychiatrii


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV i list motywacyjny,
- dyplom ukończonych studiów wyższych, certyfikat lub świadectwo
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w sekretariacie Szpitala do dnia 30.09.2019 r.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
O ważności aplikacji decyduje termin stempla pocztowego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin wykonania pracy od dnia 01.10.2019 r. lub termin do uzgodnienia.
Blizszych informacji mozna uzyskać pod numerem telefonu: 52 33 08 302 / 363
Pracodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.