Oferty Pracy

Ogłoszenie z dnia 18-02-2022

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w ramach dyżurów lekarskich,
 • lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży -  praca w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Ogłoszenie z dnia 14-01-2022

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • lekarzy specjalistów psychiatrii,
 • lekarzy specjalistów psychiatrii, psychiatrów, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii praca w ramach dyżurów lekarskich,
 • specjalistów psychoterapii,
 • specjalistę psychoterapii uzależnień,
 • specjalistę psychoterapii w procesie certyfikacji.

Ogłoszenie z dnia 13-12-2021

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zamieszcza ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne niżej podanej treści:

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) w związku z art.26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.

Ogłoszenie z dnia 13-12-2021

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zamieszcza ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne niżej podanej treści:

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)w związku z art.26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.

Ogłoszenie z dnia 22-11-2021

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zamieszcza ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne niżej podanej treści:

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)w związku z art.26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: 

 • specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży – praca w oddziałach szpitala,
 • specjalistów psychiatrii lub  lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
 • koordynatorów oddziałów ogólnopsychiatrycznych - I, II, IIIA, IIIB, IV, V, X, XIB,
 • koordynatorów oddziałów psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu dla dorosłych - IXA, IXB, IXC,
 • koordynatora oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych XIA,
 • koordynatora oddziałuogólnopsychiatrycznego dla dzieci i młodzieży,
 • koordynatora oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu - XIII.

Strony