Oferty Pracy

Ogłoszenie z dnia 23-09-2021

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zamieszcza ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne niżej podanej treści:

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)w związku z art.26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.

Ogłoszenie z dnia 29-07-2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
- specjalistów psychiatrii – praca w oddziałach psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu,
- specjalistów psychiatrii – praca w oddziale psychiatrii sadowej o wzmocnionym zabezpieczeniu,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich.

Ogłoszenie z dnia 05-07-2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,
- specjalistów psychoterapii lub w trakcie procesu certyfikacji,
- specjalistów psychoterapii uzależnień lub w trakcie procesu certyfikacji,
- specjalistę psychiatrii - praca w Izbie Przyjęć Szpitala,
- lekarza dermatolog - konsultant,
- lekarz laryngolog - konsultant.

Ogłoszenie z dnia 21-06-2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: 
      
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala;

- specjalistów psychiatrii lub  lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w  ramach dyżurów lekarskich;

- specjalistów  psychoterapii lub w trakcie procesu certyfikacji;

- specjalistę  psychoterapii uzależnień lub w trakcie procesu certyfikacji; 

- specjalistę psychiatrii – praca w Izbie Przyjęć Szpitala;

- lekarz chorób  płuc – konsultant;
- lekarz dermatolog – konsultant;
- lekarz laryngolog - konsultant.

Strony