Oferty Pracy

Ogłoszenie z dnia 22-08-2022

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
ogłasza nabór na wolne stanowisko:

INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Nazwa i adres jednostki:
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu
ul. Sądowa 18
86-100 Świecie

2. Określenie stanowiska: Inspektor w Dziale Organizacyjno-Prawnym.

3. Wymagania niezbędne:

Ogłoszenie z dnia 12-07-2022

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zamieszcza ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne niżej podanej treści:

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • Specjalistę psychologa klinicznego (udokumentowane doświadczenie kliniczne i naukowe będzie dodatkowym atutem),

 • Psychoterapeutę (certyfikat oraz udokumentowane doświadczenie kliniczne i naukowe będzie dodatkowym atutem).

Ogłoszenie z dnia 11-07-2022

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zamieszcza ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne niżej podanej treści:

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii - praca w oddziałach szpitala,
 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii - praca w ramach dyżurów lekarskich,
 • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii - praca w Poradni Zdrowia Psychicznego CZP.

Ogłoszenie z dnia 07-07-2022

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży - na stanowisko Koordynator Oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży - na stanowisko Koordynator Dziennego Oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży.

Ogłoszenie z dnia 23-06-2022

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • psychoterapeuta - praca w Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży
 • psychoterapeuta – praca w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego,
 • psycholog – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży,
 • psycholog – praca w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym oraz leczeniu środowiskowym w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego,
 • psycholog - praca w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego.

Ogłoszenie z dnia 31-05-2022

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zamieszcza ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne niżej podanej treści:

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1938 ze zm..)

Strony