Oferty Pracy

Ogłoszenie z dnia 29-12-2020

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
- specjalistów psychiatrii, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,
- specjalistów psychiatrii, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- psychologa - praca w oddziałach,
- lekarza konsultanta ginekologa.

Ogłoszenie z dnia 08-12-2020

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
- specjalistów psychiatrii, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,
- specjalistów psychiatrii, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- specjalistów psychiatrii, psychiatrów, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego,
- terapeutów uzależnień, psychoterapeutów– praca w Poradni Leczenia Uzależnień,
- psychoterapeuci systemowi lub behawioralni, praca w oddziałach Szpitala,
- psychoterapeuci systemowi lub behawioralni, praca w Poradni Zdrowia Psychicznego,
- psychoterapeuci, terapeuci, instruktorzy terapii uzależnień praca w oddziałach Szpitala,
- psychoterapeuci systemowi lub behawioralni, praca w Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży,
- psychologa praca w oddziałach,
- lekarza konsultanta ginekologa,
- lekarza konsultanta neurologa,
- lekarza konsultanta chirurga + USG, Doppler,
- lekarza konsultanta internistę.

Ogłoszenie z dnia 18-11-2020

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
- specjalistów psychiatrii, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,
- specjalistów psychiatrii, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży – praca w Poradni psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży,
- specjalistów psychiatrii, psychiatrów, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego,
- specjalistów psychiatrii – praca w Poradni Leczenia Uzależnień,
- terapeutów uzależnień i psychoterapeutów– praca w Poradni Leczenia Uzależnień,
- psychoterapeuci systemowi lub behawioralni, praca w oddziałach Szpitala,
- psychoterapeuci systemowi lub behawioralni, praca w Poradni Zdrowia Psychicznego,
- psychoterapeuci, terapeuci, instruktorzy terapii uzależnień praca w oddziałach Szpitala,
- psychoterapeuci systemowi lub behawioralni, praca w Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży,
- radiologa do pracy w pracowni RTG,
- psychologa praca w oddziałach,
- lekarza konsultanta chirurga,
- lekarza konsultanta neurologa,
- lekarza konsultanta okulistę,
- lekarza konsultanta chirurga + USG, Doppler,
- lekarza konsultanta internistę.

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 22-09-2020

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w  ramach dyżurów lekarskich,
- specjalistę psychoterapii lub w trakcie procesu certyfikacji,
- specjalistę psychoterapii uzależnień lub w trakcie procesu certyfikacji,
- specjalistę psychiatrii – praca w Izbie Przyjęć Szpitala,
- speckalistę pediatrii - lekarza konsultanta.

Ogłoszenie z dnia 13-08-2020 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w  ramach dyżurów lekarskich,
- specjalistę psychoterapii lub w trakcie procesu certyfikacji,
- specjalistę psychoterapii uzależnień lub w trakcie procesu certyfikacji,
- specjalistę psychiatrii – praca w Izbie Przyjęć Szpitala.

Strony