Oferty Pracy

Ogłoszenie z dnia 07-05-2020

Oferta pracy dla:

- specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z  psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w oddziałach szpitala, poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży lub dyżurach lekarskich,
- specjalistę pediatrii  - lekarza konsultanta,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego,
- specjalistów psychiatrii lub  lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w  ramach dyżurów lekarskich,
- specjalistów  psychoterapii w trakcie procesu certyfikacji,
- specjalistę  psychoterapii uzależnień lub w trakcie procesu certyfikacji,
- specjalistę psychiatrii – praca w Izbie Przyjęć Szpitala.

Ogłoszenie z dnia 17-04-2020

Oferta pracy dla:

- specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z  psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w oddziałach szpitala,  poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży lub dyżurach lekarskich,
- specjalistę pediatrii  - lekarza konsultanta,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego,
- specjalistów psychiatrii lub  lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w  ramach dyżurów lekarskich,
- specjalistów  psychoterapii,
- specjalistę  psychoterapii uzależnień lub w trakcie procesu certyfikacji,
- specjalistę psychiatrii – praca w Izbie Przyjęć Szpitala.

Ogłoszenie z dnia 24-03-2020

Oferta pracy dla:
lekarzy
- specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w oddziałach szpitala , Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży lub dyżurach lekarskich,
- specjalistę pediatrii - lekarza konsultanta,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,
- specjalistów psychoterapii,
- specjalistę psychoterapii uzależnień lub w trakcie procesu certyfikacji,
- specjalistę psychiatrii – praca w Izbie Przyjęć Szpitala.
 

Ogłoszenie z dnia 02-03-2020

Oferta pracy dla:
lekarzy
- koordynatora Oddziału Ogólnopsychiatrycznego X,
- specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w oddziałach szpitala , Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży lub dyżurach lekarskich,
- specjalistę pediatrii - lekarza konsultanta,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,
- specjalistów psychoterapii,
- specjalistę psychoterapii uzależnień lub w trakcie procesu certyfikacji,
- specjalistę psychiatrii – praca w Izbie Przyjęć Szpitala.
 

Ogłoszenie z dnia 18-02-2020

Oferta pracy dla:

lekarzy

- specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w oddziałach szpitala , poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży lub dyżurach lekarskich,
- specjalistę pediatrii - lekarza konsultanta,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca ramach dyżurów lekarskich,
- specjalistów psychoterapii,
- specjalistę; psychoterapii uzależnień lub w trakcie procesu certyfikacji,
- specjalistę psychiatrii – praca w Izbie Przyjęć Szpitala.

Ogłoszenie z dnia 28-01-2020

Oferta pracy dla:

lekarzy
- specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w oddziałach szpitala , poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży lub dyżurach lekarskich,
- specjalistę pediatrii - lekarza konsultanta,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca ramach dyżurów lekarskich,
- specjalistów psychoterapii.
 

Strony