Robotnik gospodarczy 28-12-2020

Dyrekcja

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

poszukuje kandydatów do pracy

na stanowisku

Robotnik gospodarczy

Wymagania :

- wykształcenie podstawowe lub zawodowe,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,

- bardzo dobra organizacja pracy własnej

- prawo jazdy kat.B

- mile widziana aktualna książeczka sanitarna

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,

  • świadectwo ,dyplom, ukończonej szkoły,

  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i podania pod adres:

sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

do dnia 31.12.2020r.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin wykonywania pracy od stycznia 2021r.

 

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. (0-52) 3308364/363.( dział Kadr)

Pracodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Dokumenty dostarczone przez kandydatów po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dostępne będą do odbioru w ciągu 3 m-cy w Dziale Kadr , następnie zostaną zniszczone.