Ogłoszenie z dnia 28-04-2021

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu poszukuje kandydata na stanowisko:
opiekuna medycznego

Wymagania :
- wykształcenie średnie, dyplom opiekuna medycznego lub w trakcie szkolenia,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność działania w sytuacjach stresowych, pod presją czasu,
- bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- dyplom ukończonej szkoły medycznej lub świadectwo i dyplom szkoły średniej,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w Sekretariacie Szpitala do dnia 07.05.2021 r.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Przewidywany termin wykonania pracy od dnia 17.05.2021r. lub termin i forma zatrudnienia do uzgodnienia.
Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. (0-52) 33 08 388 lub (0-52) 33 08 363.
Pracodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.