Oferty Pracy

Ogłoszenie z dnia 06-06-2019

- specjalista psychiatrii, psychiatrów, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w oddziałach szpitala i poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
- specjalista psychiatrii, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,
- specjalistę pediatrii - lekarza konsultanta,
- pielęgniarki - praca w oddziałach szpitala.

Ogłoszenie z dnia 08-05-2019

- specjalista psychiatrii, psychiatrów, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w oddziałach szpitala i poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
- specjalista psychiatrii, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,
- specjalista pediatrii - lekarza konsultanta,
- pielęgniarki - praca w oddziałach szpitala.

Strony