Ogłoszenie z dnia 07.01.2020

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

 

pracownik obsługi gospodarczej

 

Wymagania :

- wykształcenie podstawowe lub zawodowe

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,

- bardzo dobra organizacja pracy własnej,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie aplikacji w sekretariacie Szpitala do dnia 15.01.2020r.

O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin wykonywania pracy od dnia 20.01.2020 r. lub inny termin do uzgodnienia.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. (0-52) 3308391 / 363.

Pracodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Dokumenty dostarczone przez kandydatów po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dostępne będą do odbioru w ciągu 3 m-cy w Dziale Kadr, następnie zostaną zniszczone.