Ogłoszenie z dnia 01-10-2019

Dyrekcja
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kucharz

Opis stanowiska:
- przygotowywanie dań zgodnie ustalonymi recepturami,
- wykonywanie prac związanych z pakowaniem oraz dystrybucją posiłków,
- przestrzeganie norm i procedur obowiązujacyh w kuchni,
- dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy.

Wymagania:
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
- dobra organizacja pracy własnej,
- znajomość zasad żywienia zbiorowego,
- znajomość HACCP,
- umiejętność pracy w zespole,
- badania sanitarno-epidemiologiczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV i list motywacyjny,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Termin:
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w sekretariacie Szpitala do dnia 08.10.2019r.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. (0-52) 3308378 / 363.
Pracodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Dokumenty dostarczone przez kandydatów po zakończeniu procesu rekrukrutacyjnego dostępne będą do odbiory w ciągu 3 m-cy w Dziale Kard, następnie zostaną zniszczone.