Ogłoszenie z dnia 02-10-2019

Dyrekcja
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

poszukuje kandydatów do pracy
na stanowiska:

Pracownik Obsługi Gospodarczej
 

Wymagania:
- wykształcenie podstawowe lub zawodowe,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
- bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. (0-52) 3308391 / 363.
Pracodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.