Zatrudnimy Pielęgniarki 26.11.2019

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

w Świeciu

zatrudni pielęgniarki

Forma zatrudnienia do uzgodnienia

Wymagane dokumenty:

  • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje( dyplom,prawo wykonywania zawodu),

  • CV,

  • list motywacyjny,

  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do 31.12.2019r.

na adres:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

ul. Sądowa 18

86 – 100 Świecie

z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko pielęgniarki”

 

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu 52 3308306 lub 363