Ogłoszenie z dnia 15-02-2022

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 

  • lekarz

        - w trakcie specjalizacji z psychiatrii w ramach rezydentury lub który podejmie specjalizację z psychiatrii w ramach rezydentury.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- dyplom ukończonych studiów wyższych, certyfikat lub świadectwo
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w sekretariacie Szpitala do dnia 28.02.2022r.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin wykonywania pracy do uzgodnienia.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. (0-52) 3308302/ 363.
Pracodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Formularz ofertowy: 
ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon formularz_ofertowy-.doc43 KB