Ogłoszenie z dnia 22-11-2021

Dyrekcja
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
poszukuje kandydata do pracy
na stanowisko: 

Sanitariusza

Wymagania:

  • wykształcenie podstawowe, zawodowe, kurs sanitariusza,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
  • mile widziana aktualna książeczka sanitarna.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i podania na adres:
sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl do dnia 30.11.2021r
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin wykonywania pracy do uzgodnienia. 
Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. (0-52) 3308363/364.( dział Kadr)
Pracodawca  zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.